Suomenmaan blogi 4.5.2020: Huoltovarmuutta ja kasvua hajauttamalla

Koronapandemian myötä Suomelle avautuu poikkeuksellinen tilaisuus vauhdittaa uusiutuvan energian lisäämistä.

Uusiutuvalla energialla tuetaan kipeästi tarvittavaa talouden kasvua. Koronan jälkeisissä elvytystoimissa kotimaisella energialla on keskeinen investointivaikutus.

UUSIUTUVAN energian investoinnit ovat olleet merkittävä kasvun tekijä Suomessa ja muualla.

Näin tulee olemaan myös lähitulevaisuudessa.

Siksi kivihiilestä luopumista, energiatehokkuushankkeita sekä puhtaamman liikenteen investointeja on syytä nopeuttaa tuntuvasti.

Kyse on viime kädessä myös huoltovarmuudesta. Sen ja uusiutuvan energian välillä on kohtalonyhteys.

SÄHKÖÄ ja ylipäänsä energiaa riittää Suomessa.

Töpselistä saa virtaa myös jatkossa ja tankkiin voi tällä hetkellä panna poikkeuksellisen edullista bensaa.

Pohjoismaiset energiamarkkinat toimivat ja raakaöljyn hinnan romahtaminen vaikuttaa autoilijan arkeen vielä pitkään.

Tilanne ei ole kuitenkaan normaali ja kertoo karua kieltään siitä, kuinka sidoksissa Suomi on maailmanmarkkinoihin- ja toimituksiin.

UUSIUTUVA energia vähentää osaltaan riippuvuutta tuontipolttoaineista.

Suomessa on hyvät edellytykset uusiutuvan kotimaisen energian lisäämiselle. Energia-alan osaamista ja uusiutuvia luonnonvaroja riittää.

Uusiutuvan energian käyttöä on lisätty määrätietoisesti. Hallituksen ilmastotavoitteet toteutuvat vain, mikäli siirrytään puhtaampaan ja hajautetumpaan energiantuotantoon.

Paikallisten energianlähteiden, kuten biomassan ja muiden biopolttoaineiden hyödyntäminen, aurinko- ja tuulienergia sekä maaperään ja vesistöihin varastoituneen energian käyttäminen edesauttavat huoltovarmuutta.

UUSIUTUVAA energiaa on vauhditettu energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointituilla, kivihiilestä ennakollisesti luopumisen tuella sekä biokaasutankkausasemia ja paikallisen joukkoliikenteen sähkölatausjärjestelmiä tukemalla.

Esimerkiksi kivihiilestä luopumisen tukiohjelmaa voitaisiin aikaistaa vuodella.

Tällä hetkellä tukea on varattu vuoteen 2022. Tukivaltuutta voitaisiin kirittää vuodella.

Näin kannustetaan suuria kaupunkeja pääsemään eroon ulkomaisesta kivihiilestä ja käyttämään kotimaista uusiutuvaa nykyistä nopeammin.

Samoin biokaasun tankkausasemien tukiohjelman volyymin lisäämistä tulisi vakavasti harkita.

Maakunnallisen energianeuvonnan resursseja voidaan lisätä ja hyödyntää olemassa olevaa koneistoa energiansäästön ja uusiutuvan energian edistämiseksi.

ENERGIANLÄHTEET sijaitsevat eri puolilla Suomea. Siksi tarvitaan myös hajautettua yhteiskuntarakennetta, jotta tavara saadaan liikkeelle.

Hajautetun yhteiskuntarakenteen tueksi tarvitaan muun muassa lisäpanostuksia toimivaan infrastruktuuriin, kuten valokuituverkkoihin ja tiestöön.

Bituminhinnan puolittumisen seurauksena on avautumassa hyvä sauma elvyttää infrainvestoinneilla.

UUSIUTUVA energia tuo mukanaan uutta työtä ja elinvoimaa alueille.

Koronakriisin jälkeisessä Suomessa näillä molemmilla on valtava merkitys alueiden elinkeinoelämälle, asukkaille ja kuntien tulevaisuudennäkymille.

Edessä siintävät mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Mika Lintilä
elinkeinoministeri