Suomalainen siirtymä kasvamassa ilmiöksi

Turvallisuus syntyy lähellä on osuva viisaus, kun pohdimme huoltovarmuuden rakentumista. Huoltovarmuudessa on aina kyse kotimaisuudesta. Kotivara ei voi olla naapurin varastossa, varsinkaan jos se varasto on kotimaisten rajojen ulkopuolella.Suomalainen siirtymä on kotimaisuuden vahvistamista sellaisella tavalla, jolla parannamme kykyämme kestää kriisejä ja kykyä selviytyä kriiseistä. Valitettavasti kyllä, sota on tullut Venäjän syystä Eurooppaan ja Ukrainaan, joka on maantieteellisesti lähempänä kuin arvaisikaan. Onneksi olemme varautuneet pahaan päivään ja panostaneet huoltovarmuuteemme tavalla, josta nyt muualla Euroopassa otetaan mallia.Huoltovarmuuden keskiössä ovat kotimainen ruoka ja energia. Suomalainen ruoka on turvallisuuskysymys. Sen rauhanajan toimintaedellytyksiä vahvistaa tuottajan kannalta reilut sopimukset kauppojen kanssa ja kuluttajien valinnat. Avoimesti suosin kotimaisia tuotemerkkejä, koska samalla se on keino varmistaa ruokahuolto huonompinakin aikoina.Tänä talvena energiasta on puhuttu enemmän kuin koskaan. ”Siitä puhe mistä puute” on todistanut itsensä todeksi – energiasta ja sähköstä on koko Euroopassa niukkuutta, mikä on nostanut sähkön hintaa.Pystymme itse vaikuttamaan sähkön hintaan muun muassa säästämisellä eli kysynnän vähentämisellä tai tuotannon lisäämisellä. Molemmat vahvistavat tarjontaa. Kotimaisen tuotannon ylläpito ja lisääminen ovat merkittävässä roolissa mitä tulee niin hintaan kuin energian huoltovarmuuteen.Pitää jälleen muistuttaa, että turpeen käyttöä ei ole kielletty. Kotimaisella turpeella on erittäin tärkeä rooli energiajärjestelmässämme. Suomalaiset kodit lämpenevät vielä pitkään kotimaisella puulla ja turpeella.Tarvitsemme lisäksi kotimaista työtä. On havaittavissa kannaltamme myönteinen ja kasvava ilmiö, jossa suomalainen teollisuus on siirtymässä uuteen kukoistukseen. Ilmiön taustalla on murros, jossa teollinen teknologia on siirtymässä muun muassa ympäristösyistä uuteen aikaan. Koetut ja nähdyt kriisit ovat vauhdittaneet muutosta, koska perusteluihin on tullut myös turvallisuus.Tällä hetkellä Suomessa on kilpailukykyiset vahvuudet, joille rakentaa uutta teollista liiketoimintaa. Täällä on tarjolla lisääntyvissä määrin paikallista ja puhdasta energiaa, korkea koulutustaso sekä ympäri Suomen suuren kokoluokan teollisia tontteja, jotka odottavat valmiina uutta käyttöä. Ilmiö koskettaa myös kotikontujamme esim. investointeina Kokkolaan.Ilmiön voi kiteyttää muotoon suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa, omistettu Suomessa. Suomalainen siirtymä, jossa hyödynnämme vahvuuksiamme entistä paremmin.