Vaaliteemat

Näitä asioita Euroopan unionissa tulee vahvistaa: 


Turvallisuus.

Olemme vahva NATO-raja. Kotiseutu on turvallisuuden ja vakauden perusta myös Euroopan unionissa. Muuttunut turvallisuustilanne vaatii panostuksia, joilla rakennetaan kriisinkestävää Euroopan unionia.

Euroopan kriisinkestävyyttä tulee vahvistaa ja siihen liittyvät olennaisesti toimivat liikenneyhteydet. Kotimaan saavutettavuus on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Siksi meidän pitää panostaa puolustusteollisuuteen ja siihen, että maassa tavara liikkuu sisään ja ulos, myös vaikeina aikoina.

Teknologia on turvallisuuden keskeinen elementti. Tulevaisuuden toivolle pitää antaa takuita ja kaikissa näissä katseemme on turvallisuudessa. 

Euroopan unioni perustettiin, jotta eurooppalaisilla olisi toisen maailmansodan jälkeen ruokaa ja rauhaa. Monet asiat ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet, mutta jokaisen on syötävä päivittäin. Koko Unionin alueella on voitava tuottaa ruokaa, myös Suomessa. 

Talous.

Eurooppa on jäänyt kilpailukyvyssä Kiinan ja Yhdysvaltojen taakse. Ylisääntely on halvaannuttanut toimintaa. Euroopan unionin teollisuuspolitiikan pitää tähdätä suunnitelmalliseen riippumattomuuteen esimerkiksi kriittisten mineraalien ja teknologioiden saavutettavuudessa. Euroopan painoarvo laskee, mikäli vaurautemme hiipuu. 

Riippuvuutta Kiinasta ei voi vain hyväksyä. Lääketeollisuuden, akkujen ja kehittyvien teknologioiden suunnittelu ja toteutus on pidettävä nykyistä vahvemmin Euroopan otteessa. Kriittisen tuotannon palautuminen Euroopan unionin alueelle luo myös Suomelle merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Euroopan täytyy palata kasvun tielle. Unioni on myös valinnan edessä – koska kaikkea ei voi hoitaa, on valittava etusijalle merkityksellisimmät tehtävät. Panokset tulee suunnata aloille, jotka luovat talouskasvua ja elinvoimaa koko unionin alueelle. Euroopan unionin kilpailukykyyn on aika saada ryhtiä. Hallinnollista taakkaa täytyy keventää sujuvuuden takaamiseksi.

Yrittäjyys.

Suomi on vientivetoinen maa. Maamme hyvinvointia rakennetaan suomalaisten vientiyritysten menestyksen pohjalle ja siksi on tärkeää, että pidämme huolen Suomen kilpailukyvystä. Reilusti toimivat sisämarkkinat ovat perusta vapaalle kilpailulle, jossa korkean osaamisen suomalaisilla yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä.

Koronavuosien aikana useat jäsenmaat pumppasivat rahaa tukeakseen kotimaisia yrityksiä. Kansallisten yritystukien hanat ovat jääneet päälle suurissa jäsenvaltioissa, mikä vääristää kilpailua ja heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä yhteisillä sisämarkkinoilla. Tähän on saatava muutos.

Sipilän hallituskauden aikana toteutimme Suomessa norminpurkutalkoot, joiden avulla vähennettiin turhaa byrokratiaa ja selkeytettiin sääntelyä. Samat talkoot on aloitettava nyt Euroopan unionissa. Turhasta sääntelystä on päästävä eroon ja prosesseja tulee selkeyttää.