Suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa, omistettu Suomessa

Suomessa on tarve vahvistaa kasvua, jolla taataan vakaa ja kestävä pohja taloudelle ja hyvinvointiyhteiskunnalle. Vanha toteamus kakun leipomisesta ennen sen jakamista pitää edelleen paikkansa.

Tällä hetkellä elämme uutta teollista vallankumousta, joka ohjaa kansainvälistä kilpailua. Uuden luominen on suomalaisten yritysten, mutta myös koko Suomen menestymisessä keskeisessä roolissa. Se onnistuu investoimalla ja panostamalla yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä vahvistamalla yritysyhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Tarvitsemme yritysten luomaa kasvua. Mitä enemmän uusia työpaikkoja syntyy yksityisiin yrityksiin, sitä paremmin voimme turvata laadukkaat julkiset palvelut kuten koulutuksen ja terveyspalvelut.

Meneillään oleva kotimainen siirtymä energiassa antaa enteitä siitä, että Suomelle on avautumassa uusi väylä menestykseen aiempaa nopeammalla aikataululla. Puhdas kotimainen energia on mahdollistamassa ennennäkemättömän uusteollisen nousun kotimaassamme.

Keski-Pohjanmaalla meidän ei tarvitse olla tässä teemassa vaatimattomia. Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle osuu arviolta 12 miljardin investoinnit tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Olen ollut aktiivisesti rakentamassa ja edistämässä suomalaisten yritysten miljardihankkeita Suomeen. Tulevaisuuden tekemiselle on nyt ovet auki.

Pitää myös muistaa, että suomalaisten menestystarinoiden tae on kotimainen omistajuus. Se tarkoittaa omistajaa, jolla on tutut kasvot ja yhteys Suomeen.

Yritysten ja kotimaisen omistamisen vahvistamiseksi tarvitsemme tulevalla hallituskaudella jatkoa nyt kaksi kautta jatkuneelle linjalle, jossa yritysten ja yrittäjien verotus on ennakoitavaa, ei kiristyvää.

Yritystoimintaan pitää kannustaa myös uusin keinoin. Keskustalaiseen toimeliaisuuteen istuu erinomaisesti ajatus yrittäjyydestä, jonka voi aloittaa toteamalla, ei selvittämällä. Idea jokaisen yrittäjyystunnuksesta edustaa kevyttä hallintoa ja kannustaa yritteliäisyyteen matalalla kynnyksellä.

Uusi suomalainen menestystarina – suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa, omistettu Suomessa – on hyvää vauhtia syntymässä. Toteutuminen ei tapahdu kädet suorassa ihmettelemällä. Panostuksia kotimaiseen osaamiseen ja yrittäjyyteen on jatkettava Sipilän hallituksen aloittamalla tavalla. Tähän yhteistyöhön kutsun kaikki vaikuttajat mukaan.

Mika Lintilä

elinkeinoministeri