Hallitus vauhdittamaan teollisia investointeja

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi

Kansanedustaja Mika Lintilän mielestä julkisen talouden sopeutustoimien lisäksi kehysriihessä tulee päättää toimista investointien vauhdittamiseksi Suomeen. Tämän viikon uutiset SSAB:n ratkaisusta ovat varoittava esimerkki siitä, että investointijunat ajavat lopullisesti Suomen ohitse, sanoo Lintilä.

  1. Hallitus on keskittynyt kriisitietoisuuden lisäämiseen niin voimakkaasti, että niin kuluttajien kuin yritysten luottamus talouteen on nyt ennätys alhaalla. Meidän on kyettävä palauttamaan usko tulevaan ja palattava kasvun tielle. Suomi on kuitenkin edelleen pohjimmiltaan hyvä maa investoida, korostaa Lintilä.

Kehysriihessä hallituksen tulee päättää neljästä toimenpiteestä investointien lisäämiseksi ja talouden kääntämiseksi kasvuun, toteaa Lintilä.

Ensinnäkin Suomessa otetaan käyttöön investointien verokannustin. Uusiin investointeihin liittyvän verohyvityksen avulla Suomi parantaisi merkittävästi kilpailukykyään vihreän siirtymän teollisten investointien kohteena, sanoo Lintilä.

Toiseksi valtion pääomasijoitusyhtiöitä on pääomitettava merkittävällä määrällä, jotta ne voivat osallistua kanssasijoittajana teollisiin investointihankkeisiin ja rahoittaa isompia kasvuyrityksiä.

Kolmanneksi hallituksen tulee eläkeindeksien leikkaamiseen sijaan etsiä keinoja, kuinka saadaan suomalainen eläkeraha vauhdittamaan investointeja kotimaahan nykyistä isommalla siivulla. Rahoitus on tällä hetkellä yksi kasvua hakevien yritysten investointien pullonkauloista. Suomea teollistettiin takaisinlainauksen avulla, jossa eläkemaksut kiersivät takaisin investointeihin Suomeen. Tänään eläkeraha karkaa vauhdittamaan talouskasvua lähinnä vierailla mailla.  

Neljänneksi kasvavat julkiset tuotekehitysinvestoinnit on suunnattava siten, että ne rohkaisevat kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä investoimaan TKI-toimintaan Suomessa. Tämä edellyttää maamme erityisosaamiseen ja kilpailuetuihin nojaavia strategisia teemavalintoja rahoitusta kohdennettaessa.

  1. Suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa ja omistettu Suomessa on kasvun resepti. Hallituksenkin lupaama investointinyrkki on saatava nyt pikaisesti toimimaan, toteaa Lintilä. 

Lisätietoja:

Mika Lintilä
p. 050 311 3080