Warning: Error while sending QUERY packet. PID=12548 in /home/lintila2/web/mikalintila.fi/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2024
Mika Lintilä | Elinkeinoministeri, kansanedustaja

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Mika Lintilä, viidennen kauden keskipohjalainen
Keskustan kansanedustaja ja elinkeinoministeri Toholammilta.

Näillä sivuilla kerron ajatuksistani ja työstäni.

Mika twitterissä:

@HOjanper Ihan selvennykseksi. Kyseessä oli mahdollinen rajat ylittävä matkailu, johon en ihan nopeasti usko. Kotimaan matkailuun kannustan kun se on turvallista.

Puheet, kirjoitukset ja tiedotteet

Suomenmaa 4.10.2019: Väki vähenee, pidot eivät parane

Ale­ne­va syn­ty­vyys on vai­kea pa­ra­dok­si. Lap­sien saa­mi­nen on yk­si hen­ki­lö­koh­tai­sim­mis­ta asi­ois­ta ih­mi­sen elin­kaa­res­sa. Toi­saal­ta vä­es­tön­ke­hi­tyk­sel­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­del­le. Kyl­mäs­ti kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta kat­sot­tu­na ti­lan­ne on se, et­tä yhä har­ve­ne­va jouk­ko työ­i­käi­siä mak­saa jat­kos­sa van­hus­ten pal­ve­lut ja eläk­keet. Myös yri­tys­ten kas­vun suu­rin es­te on pula työn­te­ki­jöis­tä. Li­säk­si taan­tu­va vä­es­tö­ke­hi­tys vai­kut­taa in­ves­toin­tei­hin tai pa­rem­min­kin nii­den vä­hyy­teen. ... Lue lisää

MT:n kolumini 6.9.2019 Väärin sammutettu

Monia näistä ehdotuksista sitä paitsi yhdistää sama laskutusosoite, maaseudulla asuvat ihmiset.Pari viikkoa sitten maailmalla kohistiin Amazonin sademetsässä jylläävistä metsäpaloista. Ehdotin tuolloin, että Suomi ja EU selvittäisivät tuontikieltoa brasilialaiselle naudanlihalle. Sain puheenvuorostani runsaasti myönteistä palautetta monilta metsäpaloista huolestuneilta suomalaisilta. Eivätkä nämä eri puolilta tulleet aloitteet ja niiden myötä syntynyt kansainvälinen paine tainneet olla ihan syyttömiä siihen, ... Lue lisää

Valtiovarainministeri Mika Lintilän puhe suurlähettiläspäivillä 21.8.2019

Arvoisat suurlähettiläät,   Esittelin ensi vuoden talousarvioesitykseni viime viikolla. Se on laadittu tilanteessa, jossa maailmantalouden epävarmuus lisääntyy ja Suomen talous­kasvu on jäämässä lähivuosina viime aikoja hitaammaksi.   Saksan supistuva talouskasvu on yksi huolestuttavista indikaattoreista, jolla on vaikutusta myös Suomeen. Euroalueella kasvu on jäämässä kesän ennustetta hitaammaksi. Iso-Britannian sopimuksettoman EU-eron uhka lisää riskiä ennakoitua heikommasta talouskasvusta. ... Lue lisää

Valtiovarainministeri Mika Lintilän päätössanat Suomen hallitusmuoto 1919 – Suomalaisen demokratian suunnannäyttäjä -seminaarissa Porissa

Arvoisa puhemies, arvoisat varapuhemiehet Hyvät seminaarivieraat Kaksi vuotta sitten juhlistimme itsenäisyyden sadatta vuotta. Viime vuosi oli Sisällissodan muistovuosi. Tänään tulee puolestaan kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Valtionhoitaja Mannerheim vahvisti Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon. Juhlavuosien sarja kuvaa osuvasti itsenäisen Suomen alkutaipaletta ja suunnanmuodostusta. Ei ollut kyse yhdestä käännekohdasta, vaan tapahtumien kokonaisuudesta, joka ohjasi suomalaisen yhteiskunnan rakentumista ja ... Lue lisää

Ministeri Lintilä Team Finland -matkalle Japaniin

Elinkeinoministeri Mika Lintilä tekee Team Finland -matkan Japaniin 17.–20.2.2019 yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Mukaan lähtee 19 hengen yritysvaltuuskunta, joka koostuu erityisesti akkuteknologia-, biotalous- ja mineraalialan sekä rahoitus- ja energia-alan edustajista. Matkalla on mukana lisäksi suomalaisen matkailun brändäykseen keskittyneitä toimijoita. Viralliseen delegaatioon liittyy myös eduskunnan Japanin ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari. Matkan aikana elinkeinoministeri Lintilä ... Lue lisää

Valtio ja maakunnat tiivistävät yhteistyötä uusin siltasopimuksin kasvun turvaamiseksi

Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kasvua edistävät siltasopimukset valtion kanssa on hyväksytty. Siltasopimuksessa molemmat osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan ja ratkomaan yhteistyössä alueen kasvun pullonkauloja, erityisesti osaavan työvoiman saatavuutta. Siltasopimuksissa on sovittu toimista, jotka vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen saavutettavuuteen ja tunnettuuden kehittämiseen. Sopimuksissa painotetaan lyhyen tähtäimen ... Lue lisää

Työvoiman saatavuus ei saa muodostua matkailualan kasvun esteeksi

Vuonna 2017 matkailuyritysten lukumäärä kasvoi noin 400 yrityksellä, yritysten liikevaihto yli 6 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys yli 1 000 henkilötyövuotta. Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina. Osaavan työvoiman saatavuus, digitalisaatio, saavutettavuus, kestävyys ja ilmastonmuutos sekä jakamis- ja alustatalous vaativat huomiointia. Tiedot käyvät ilmi 17.1.2019 julkaistusta matkailun toimialaraportista. Raportissa tarkastellaan majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen ... Lue lisää

Ministerit Lintilä ja Lindström yrittäjän päivänä: Yrittäjät luovat työtä ja työpaikkoja

Yrittäjän päivänä 5.9.2018 elinkeinoministeri Mika Lintilä ja työministeri Jari Lindström kiittävät yrittäjiä työn ja työpaikkojen tekijöinä. – Elinkeinorakenteen muutoksen sekä työelämän ja työmarkkinoiden murroksen johdosta yrittäjyyttä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Suurten yritysten merkitys työllistämisessä on keskeinen, mutta uudet työpaikat syntyvät erityisesti mikro- ja pk-yrityksiin, painottaa ministeri Lintilä. – Yrittäjyys on nykyisin myös yhä useammalle ... Lue lisää