Suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa, omistettu Suomessa

Suomessa on tarve vahvistaa kasvua, jolla taataan vakaa ja kestävä pohja taloudelle ja hyvinvointiyhteiskunnalle. Vanha toteamus kakun leipomisesta ennen sen jakamista pitää edelleen paikkansa. Tällä hetkellä elämme uutta teollista vallankumousta, joka ohjaa kansainvälistä kilpailua. Uuden luominen on suomalaisten yritysten, mutta myös koko Suomen menestymisessä keskeisessä roolissa. Se onnistuu investoimalla ja panostamalla yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan … Lue lisää

Kohtuullisuus on yhteiskuntavastuuta

Tulevan talven energiatilanne on haastava. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan välitön vaikutus Suomeen oli energiayhteyksien katkeaminen. Samalla väheni lähes kolmasosa sähkön tuontikapasiteetista Suomeen. Sähkön lisäksi öljyn, kivihiilen, putkikaasun ja puupolttoaineiden tuonti Venäjältä loppui. Samalla täytyy muistaa, että Ukraina kärsii sodasta kovimman hinnan. Ukraina on myös vastannut osaltaan naapurimaidensa kuten Moldovan energiahuollosta. Viimeisimpien tietojen mukaan useampi miljoona kansalaista … Lue lisää

Suomalainen siirtymä kasvamassa ilmiöksi

Turvallisuus syntyy lähellä on osuva viisaus, kun pohdimme huoltovarmuuden rakentumista. Huoltovarmuudessa on aina kyse kotimaisuudesta. Kotivara ei voi olla naapurin varastossa, varsinkaan jos se varasto on kotimaisten rajojen ulkopuolella.Suomalainen siirtymä on kotimaisuuden vahvistamista sellaisella tavalla, jolla parannamme kykyämme kestää kriisejä ja kykyä selviytyä kriiseistä. Valitettavasti kyllä, sota on tullut Venäjän syystä Eurooppaan ja Ukrainaan, joka … Lue lisää

Koko Suomen valttikortit kädessämme

Koko Suomen ja maakuntien merkitys on noussut sellaiseen arvoon, joka meille keskustalaisille on tuttu asia, muttei kaikkialla Suomessa tai suomalaisten keskuudessa tunnustettu asia.Elinvoimaiset maakunnat ovat turvallisuuspolitiikkaa ja huoltovarmuutta. Puolustuspoliittisesti asumattomat alueet ovat puolustuksellinen riski, joka pitää tiedostaa. Elämme kriisien sävyttämiä vuosia ja aikaa, jolloin Euroopassa käydään sotaa. Samalla sään ääri-ilmiöt meillä ja muualla maailmassa muistuttavat … Lue lisää

Teollisuuspuistoilla kaavoitus ja luvitus sujuvammaksi

Kuluneen kahden vaalikauden aikana olen elinkeinoministerinä ja valtiovarainministerinä toiminut johdonmukaisesti parantaakseni teollisten investointien edellytyksiä Suomeen. Tulostakin on syntynyt, mistä kertovat miljardien eurojen arvoiset investointisuunnitelmat akkumateriaaleista datakeskuksiin ja vetylaitoksiin. Toteutuessaan ne luovat tuhansia hyväpalkkaisia työpaikkoja eri puolilla Suomea. Teollisuuspolitiikasta on tullut politiikan uusi musta, joka ei ole menossa pois muodista vähään aikaan. Vahvaa teollisuuspolitiikkaa tehdään nyt … Lue lisää

Energiapolitiikan kestävin linja löytyy keskeltä

Energiapolitiikasta on tullut yhä ideologisempi ja arvovärittyneempi politiikkalohko. Omat esityksensä ilmasto- ja energiapoliittiseksi linjaksi tarjosivat viime viikolla Suomen Ilmastopaneeli ja Perussuomalaiset. Perussuomalaiset esittivät muun muassa, että sähkön vapaata liikkuvuutta markkinoilla pitäisi rajoittaa ja fossiilienergian merkitystä kasvattaa. Ilmastopaneeli puolestaan esitti puun polton verottamista ja jätti ydinenergian sivuun keskeisistä esityksistään. Pidän näitä esityksiä haitallisina. Kestävimmät ratkaisut löytyvät … Lue lisää