Kohtuullisuus on yhteiskuntavastuuta

Tulevan talven energiatilanne on haastava. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan välitön vaikutus Suomeen oli energiayhteyksien katkeaminen. Samalla väheni lähes kolmasosa sähkön tuontikapasiteetista Suomeen. Sähkön lisäksi öljyn, kivihiilen, putkikaasun ja puupolttoaineiden tuonti Venäjältä loppui. Samalla täytyy muistaa, että Ukraina kärsii sodasta kovimman hinnan. Ukraina on myös vastannut osaltaan naapurimaidensa kuten Moldovan energiahuollosta. Viimeisimpien tietojen mukaan useampi miljoona kansalaista on Ukrainassa ilman sähköjä.Suomalaiset ja Eurooppa antoivat yhteisen tuen Venäjän pakotteille ja samalla sitoutuivat myös siihen, että tulemme maksamaan energiassa Ukrainan sodan hintaa. Tätä hintaa Euroopan maat maksavat rahalla ja ukrainalaiset paljon raskaammin inhimillisinä menetyksinä. Suomessa on totuttu toimivaan energiajärjestelmään. Nyt on kuitenkin tilanne, jossa energiaa on eurooppalaisten käytettävissä merkittävästi aiempaa vähemmän. Tämä näkyy erityisesti fossiilisten, kuten maakaasun ja öljypohjaisten polttoaineiden saatavuuden heikkenemisenä sekä niiden hintojen nousuna. Syksyllä erityisesti maakaasun heikentynyt saatavuus on nostanut kaiken energian hintaa rajusti ympäri Euroopan. Suomessa kotitalouksille on tulossa vuoden vaihteessa sähkövähennys ja -tuki niille, jotka kärsivät tilanteesta eniten. Sähkövähennys helpottaa kustannuksia varsinkin omakotiasujien kohdalla.Hintojen noustessa huolta on herättänyt energiayhtiöiden rajut hinnankorotukset sekä mahdollinen rikastuminen energiakriisin ja sodan varjolla. Miljoonavoitot ja korkeat johtajapalkkiot energiayhtiöissä eivät ole oikeutettuja tilanteessa, jossa kuluttajahinnat nousevat hurjaa vauhtia ja mistä syystä. Sodan takia. Energiayhtiöiden toimintaa valvova Energiavirasto on tästä syystä käynnistänyt selvityksen, jossa perataan läpi, onko hintoja korotettu liian paljon ja mikä on tässä tilanteessa kohtuullista. Ministeriötasolla valmistelemme veroa energiayhtiöiden ylisuurille tuotoille ensi vuodeksi. Se on mielestäni kohtuullista tässä tilanteessa.Suomessa on paljon kunnallisia energiayhtiöitä, joten myös meillä paikallisilla päättäjillä on oma rooli. Hyviä esimerkkejä hintojen kohtuullistamisista on jo nähty ja toivottavasti näitä käytänteitä jaetaan laajemmin ja ymmärretään yhteiskuntavastuun sekä kohtuullisuuden merkitys. Kohtuullisuus kaikessa on tänä päivänä parasta yhteiskuntavastuuta. Se on myös keskeinen osa keskustalaista ajattelua. Pätee myös energiansäästämiseen. Luonnonvaroja tulee käyttää kohtuudella, läheisistä ja heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan. Leipää ja lämpöä pitää riittää jokaiseen tupaan tänäkin talvena.