MT:n kirjoitus 18.3.2020: Katse tiukasti eteenpäin

Valtiovalta tekee työtä korona­viruksen seurausten kanssa painivan suomalaisen yrittäjän hyväksi.

Koronan aiheuttamat seuraukset näkyvät ehkä konkreettisimmin matkailu-, ravintola- ja palvelusektoreilla sekä luovilla aloilla. Matkailija­määrät ovat tyrehtyneet, ravintoloiden varauskirjat huutavat tyhjyyttään ja kaupallisia tapahtumia perutaan.

Hiljenevän kassavirran kanssa kamppailevan yrittäjän kannattaa ensi töikseen ottaa yhteys pankkiinsa ja muihin rahoitustahoihin.

Julkisen puolen tukea puolestaan saa ely-keskuksista, Finnverasta, Teollisuussijoituksesta ja Business Finlandista.

Julkisen rahoituksen lähtökohta on kaikissa ratkaisuissa se, että yritys kärsii korona­viruksen taloudellisista seurauksista ja yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Finnvera on valmis tarvittaessa kaksinkertaistamaan pk-yritysten kotimaan rahoituksen nykyisestä kahden miljardin tasosta yli neljään miljardiin. Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta.

Business Finland ja elyt tulevat muun muassa peruutuksista kärsivien tapahtumajärjestäjien tueksi.

Business Finlandin rahoitus on suunnattu ensisijaisesti pk-yrityksille. Business Finlandin rahoitusta voidaan kohdentaa muun muassa matkailualalle sekä luoville aloille. Mukana paletissa on myös toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirus­tilanne iskee.

Ely-keskukset myöntävät de minimis -tukea. Se on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Ensivaiheessa rahoitus on tarkoitettu akuutin kriisin lieventämiseen ja yritysten laajamittaisten konkurssien estämiseen.

Yrittäjää pyritään tukemaan nöyrästi ja määrätietoisesti. Kaikki tahot ovat valmiina auttamaan. Poikkeuksellisen tilanteen eteen joutunut hallitus helpottaa koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia lähes viiden miljardin euron suuruisella paketilla.

Valtion Eläkerahasto ohjataan lisäämään sijoituksia suomalaisten yritysten yritystodistuksiin. Lisäksi verotilitysten maksujärjestelyjä joustavoitetaan ja työnantajamaksuihin tehdään määräaikainen maksujärjestelymahdollisuus.

Hallituksen paketti on toistaiseksi tarpeen mukainen. Mutta on päivän selvää, että sillä ei pärjätä pitkälle. Uusia lisätalousarvioita tullaan tarvitsemaan. Kehysriihessä ollaan perimmäisten kysymysten ja siten myös ratkaisujen äärellä.

Toimia tilanteen kanssa pärjäämiseksi ja yrittäjän hyväksi tulee jatkaa sivuille katsomatta.

Lomautukset ja yt-neuvottelut uhkaavat nyt hirvittävän monia toimialoja. Yhdysvaltojen toimet koronaviruksen torjumiseksi vaikuttavat väistämättä eurooppalaisiin aloihin. Ne sekä Euroopan maiden toimet puolestaan vaikuttavat Suomeen.

Käynnissä on perhosefekti. Tämän olemme saattaneet havaita muun muassa maailman autonvalmistusmarkkinoilla.

Toistaiseksi esimerkiksi tavara kulkee. Se on syytä pitää mielessä. Kaupassa asioivan kannattaa käyttää arkijärkeä.

Seuraavana isona toimenpiteenä pyritään rakentamaan malli irtisanomisuhan alla eläville. Kysymys on kansalaisten palkkaturvasta. Tähän pitää kiinnittää kaikki huomio. Ymmärrän, että se tulee olemaan valtiontaloudelle kallista, mutta välttämätöntä. Tällä ylläpidetään myös kulutusta ja turvataan ihmisten toimeentuloa.

Jo tässä vaiheessa täytyy katsoa käsillä olevien vaikeuksien yli.

On erittäin todennäköistä, että joudumme rakentamaan uusia rahoituksellisia malleja yritysten pidempikestoiseen rahoituskriisiin ja yritysten uudelleen ylös nostamiseen.

Taantuma tulee olemaan pitkä ja yhtäkään kiveä ei pidä jättää kääntämättä, jotta yritykset ja Suomi saadaan taas seisomaan taloudellisesti terveillä jaloilla.

Koronavirusepidemia alleviivaa huoltovarmuutta ja itsellisyyttä. Kriittiset toimialat, kuten elintarvikeketju, kaupan ala, siivoojat sekä lämmöntuotannon parissa työskentelevät, tarvitsevat kaiken tuen.

Ratkaisevassa asemassa ovat elinvoimaiset alueet, rikkaat uusiutuvat luonnonvarat sekä ennen muuta kotimainen maatalous- ja ruuantuotanto. Hyvin voiva suomalainen maatalousyrittäjä on paljon rakentajana.

Mika Lintilä
elinkeinoministeri (kesk.)