Olkiluoto 3 sähköntuotanto käynnistymässä tämän talven aikana

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut 16.12.2021 Teollisuuden Voima Oyj:lle kriittisyys- ja pientehokoeluvan, mikä tarkoittaa, että yhtiö voi käynnistää ydinreaktion ensimmäistä kertaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön (OL3) reaktorissa.

STUK valvoo reaktorin käynnistystä ja pientehokokeita paikan päällä Olkiluodossa. TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain. Tehon nostoon yli viiden prosentin reaktorin täydestä tehosta TVO tarvitsee STUK:n erillisen luvan, samoin kuin tehon nostoon yli 30 ja 60 prosentin.

Pientehokokeiden aikana laitosyksikköä ei vielä tahdisteta valtakunnan sähköverkkoon. TVO:n mukaan sähkön tuotanto liitetään valtakunnan verkkoon ensimmäisen kerran tammikuussa 2022. Tämän jälkeen valmistaudutaan säännölliseen kaupalliseen täyden tehon tuotantoon, joka alkaisi kesäkuussa 2022 .

”Olemme nyt lähellä hetkeä, jolloin OL3 alkaa tuottaa runsaasti sähköistyvän yhteiskunnan kipeästi tarvitsemaa päästötöntä kotimaista sähköä. Toimiessaan täydellä kapasiteetilla laitos tuottaa vuosittain noin 13 terawattituntia sähköä. Tämä nostaa merkittävästi sähkön omavaraisuutta. OL3 nostaa kotimaisen sähkön vuosituotannon lähes 80 terawattituntiin, eli omavaraisuuden reilusti yli 90 prosentin”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. 

Turvallisuus laitoksen koko elinkaaren ajan tulee olla tinkimättömästi toiminnan ytimessä 

”Tärkein asia ydinvoiman käytössä on huolehtia laitoksen turvallisuudesta. Turvallisuudesta ei ole tingitty OL3:n rakennusprosessin ja käyttöönoton aikana missään vaiheessa. TVO laitoksen luvanhaltijana on vastuussa sen turvallisuudesta, ja STUK:n tehtävänä on viranomaisena valvoa tätä”, Lintilä korostaa.

OL3 on ensimmäinen ydinvoimalaitosyksikkö maailmassa, jonka ydinjätehuolto on kokonaan suunniteltu ja järjestetty jo käyttöönottovaiheessa. Yksikön käytetty polttoaine sijoitetaan Olkiluodon kallioperään, Posivan loppusijoituslaitokseen, joka on laatuaan ensimmäinen maailmassa. 

Valtioneuvosto myönsi OL3-laitosyksikölle ydinenergialain 20 §:n mukaisen käyttöluvan 7.3.2019, joka on voimassa 31.12.2038 saakka. Säteilyturvakeskus antoi laitosyksikölle latausluvan 26.3.2021. OL3:n suunniteltu toiminta-aika on vähintään 60 vuotta. Sen tekninen käyttöikä voi kuitenkin olla merkittävästi tätäkin pidempikin.

OL3 on tuotantokapasiteetiltaan Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinoiden suurin voimalaitosyksikkö. Laitoksen toimiessa täydellä teholla, tuottaa se sähköä 1 600 megawatin teholla. Tämä vähentää kotimaisia kasvihuonekaasupäästöjä miljoonilla tonneilla, samalla kun päästöttömän sähköntuotannon osuus nousee Suomessa yli 90 prosenttiin.