Energiapolitiikan kestävin linja löytyy keskeltä

Energiapolitiikasta on tullut yhä ideologisempi ja arvovärittyneempi politiikkalohko. Omat esityksensä ilmasto- ja energiapoliittiseksi linjaksi tarjosivat viime viikolla Suomen Ilmastopaneeli ja Perussuomalaiset. Perussuomalaiset esittivät muun muassa, että sähkön vapaata liikkuvuutta markkinoilla pitäisi rajoittaa ja fossiilienergian merkitystä kasvattaa. Ilmastopaneeli puolestaan esitti puun polton verottamista ja jätti ydinenergian sivuun keskeisistä esityksistään. Pidän näitä esityksiä haitallisina. Kestävimmät ratkaisut löytyvät nimittäin keskeltä, ei ideologisista ääripäistä.

Suomessa on tehty viisasta energiapolitiikkaa jo vuosikymmenet. Energiatuotanto Suomessa perustuu sekä alueellisesti että tuotannollisesti hajautettuun järjestelmään. Olemme pitäneet huoltovarmuudestamme kiinni, emmekä ole nojanneet fossiilisen energian varaan, kuten Keski-Eurooppa maakaasuun. Tämän myötä olemme selvinneet sodan aiheuttamasta energiakriisistä kohtuullisen hyvin, vaikka hinnat ovat monia kotitalouksia koetelleet. Suomalaisten vastaus Putinin energiasotaan on ollut energian mittava säästö, itseasiassa sähköä on säästetty yhtä paljon kuin mitä aikaisemmin toimme sitä Venäjältä.

Vaikka Suomessa energiatilanne on kohtuullisen hyvä moniin muihin Euroopan maihin verrattuna, olemme olleet jo vuosikymmenien ajan riippuvaisia tuontisähköstä. Vuositason omavaraisuuden saatamme saavuttaa tämän vuoden aikana, mutta kovan kulutuksen aikana tarvitsemme edelleen tuontia. Jatkossa myös viemme sähköä, kun erityisesti tuulivoima lisääntyy. Toisin kuin perussuomalaiset antavat ymmärtää, yhteisillä markkinoilla ei voi ottaa rusinoita pullasta. Emme siis voi sulkea rajoja sähkönvienniltä, mutta olettaa saavamme itse edelleen edullista sähköä naapurimaista. Hyvät siirtoyhteydet ovat osa huoltovarmuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Lämmöntuotannon osalta monipuoliset tuotantotavat lisääntyvät uusien teknologioiden myötä. Hukkalämpöä hyödynnetään ja fossiilista energiaa korvataan kotimaisella metsähakkeella. Pidänkin ilmastopaneelin ehdotusta puun polttamisen verottamisesta todellisuudesta vieraantuneena. Suomen pinta-alasta noin 75 prosenttia on metsää, siitä riittää niin talouskäyttöön kuin hiilinieluksi. Suomessa on maailman parhaiten hoidetut metsät. Kukaan ei kasvata metsää polttamista varten, mutta hakkuutähteet ja metsäteollisuuden sivuvirrat ovat järkevää hyödyntää. Se on kestävää biotaloutta ja tästä on pidetty kiinni myös Brysselin pöydissä.

Perussuomalaisten esityksillä markkinoidaan käytännössä ulkomaista fossiilienergiaa sinivalkoiseksi. Sisällöllisesti kuvaavampi nimi perussuomalaisten energialinjauksille olisikin ollut ”hiilenmusta taantuma”. Nimittäin yritykset ovat jo valintansa tehneet, uudet investoinnit syntyvät puhtaan energian ympärille. Peruutuspeiliin ei ole nyt syytä vilkuilla, sillä matka on eteenpäin. Kestävästi keskellä.