Elinkeinoministeri Lintilä Yhdysvaltoihin energia- ja biotalousteemaiselle vierailulle

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee 15.−16.11. ensimmäistä kertaa koronapandemian alkamisen jälkeen Yhdysvalloissa. Vierailun ohjelmassa on energiaan, biotalouteen ja digitalisaatioon liittyviä keskusteluja Yhdysvaltojen hallinnon ja osavaltioiden korkean tason edustajien kanssa. Lisäksi ministeri tapaa Yhdysvalloissa toimivia suomalaisyrityksiä ja pitää puheenvuoron biotalouskonferenssissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä puhuu Yhdysvalloissa kansainvälisessä biotalouskonferenssissa puubiomassan kestävästä tuotannosta Suomessa. Puubiomassaa käytetään muun muassa uusiutuviin kemikaaleihin, biopohjaisiin tuotteisiin ja biopolttoaineisiin.

”Tarvitsemme globaalia biopohjaista taloutta. Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Yhdysvallat on meille tärkeä kumppani ja uskon, että meillä on mahdollisuuksia syventää yhteistyötä esimerkiksi biopolttoaineiden alalla”, ministeri Lintilä sanoo. 

Ministeri tapaa matkalla myös Yhdysvalloissa toimivia suomalaisyrityksien edustajia ja kuulee heiltä ajankohtaisia kuulumisia paikallisilta markkinoilta.

Elinkeinoministeri tapaa osavaltioiden korkean tason edustajia

Ministeri vierailee Virginian osavaltiossa ja keskustelee kuvernööri Ralph Northamin kanssa muun muassa yhteistyömahdollisuuksista 6G-tutkimuksessa. Lisäksi ministeri vierailee Virginia Techin kampuksella, joka on virginialaisista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoista koostuvan Commonwealth Cyber Inititiative -verkoston kotipesä.

”Pysyäksemme mukana nopeasti kehittyvän digitaalisen alan kehityksessä, pienen valtion kuten Suomen täytyy verkostoitua parhaiden kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa”, ministeri Lintilä sanoo. 

Ministeri Lintilä tapaa myös kongressiedustaja Paul Tonkon. Tapaamisen aiheena on Yhdysvaltojen puhtaan energian tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi hän tapaa Mainen ja Michiganin osavaltioiden korkean tason edustajia. Suomella on molempien osavaltioiden kanssa biotalouden eri toimijoista koostuva työryhmä, jota Business Finland ja Suomen Washingtonin suurlähetystö koordinoivat. Yhteistyön tavoitteena on avata uusia kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Yhdysvallat on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista ja osavaltiokohtainen yhteistyö on tärkeässä roolissa viennin edistämisessä.