MT:n kolumni 29.11.2019: Ilmastorahasto mahdollistamaan investointeja

Meidän päättäjien edessä on vaikea tehtävä, jossa yhdistettävänä ovat ilmastonmuutoksen haasteet ja huolen pitäminen eheästä yhteiskunnasta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on löydettävä tehokkaita keinoja, joiden takana kansalaiset voivat laajasti olla.

Minua ihmetyttää monissa puheenvuoroissa esiintyvä ilmastoelitismi, jossa ratkaisuksi ilmastonmuutoksen hillintään tuputetaan yhden totuuden politiikkaa.

Tarvitsemme ilmastopoliittiseen keskusteluun sellaista ratkaisukeskeisyyttä, joka huomioi suomalaisen arjen elämän erot eri puolella maata.

On haettava enemmän yhteistä ymmärrystä ilmastonmuutoksen vastaisista toimista. On etsittävä yhdessä keinoja päästöjen vähentämiseksi.

Oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan pitäisi myös tarjota erilaisille kotitalouksille riittävän pitkiä siirtymäaikoja ja tukea muutoksen tekemiseen.

Erityisesti olen huolissani siitä, tuleeko vanhusväestön tilanne huomioiduksi, ettei esimerkiksi elinkustannusten nousu johda kohtuuttomuuksiin.

Jos epäonnistumme oikeudenmukaisessa ilmastopolitiikassa, seurauksena on yhteiskunnallista tyytymättömyyttä ja epävakautta.

Ilman kilpailukykyistä taloutta meillä ei ole mahdollista rahoittaa ilmastotoimia. Teknologia on keskeinen ratkaisu ilmastonmuutokseen.

Teknologian kehittämiseen ja uusiin innovaatioihin keskittymisellä voidaan maailmanlaajuisesti onnistua ilmastonmuutoksen hillinnässä ja myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Tarvitsemmekin paljon nykyistä enemmän investointeja teknologioihin, jotka pienentävät päästöjä merkittävällä tavalla. Yksityiset investoinnit ovat ilmastotoimien keskiössä, ja ne ovat yritysten kasvun ajuri niin Suomessa kuin maailmalla.

Keskusta on esittänyt, että Suomi tarvitsee vihreän teollisuuden ohjelman. Näin voimme säilyttää vientiteollisuuden Suomessa.

Osa ihmisistä tuntuu näkevän ratkaisuna sen, että säätelemme teollisuuden toimintamahdollisuudet Suomessa mahdollisimman tiukoiksi, jonka seurauksena tuotantolaitokset siirtyvät rajojemme ulkopuolelle.

Tämä vaihtoehto ei luonnollisesti toisi minkäänlaista myönteistä ilmastovaikutusta.

Päinvastoin ajattelen, että valtion on järkevää lähteä mukaan osarahoittajaksi kaikkiin merkittäviin investointeihin, joilla saadaan tehokkaasti vähennettyä päästöjä Suomessa ja edistettyä uuden teknologian käyttöönottoa täällä.

Näin voimme myös luoda uusia korkeaan osaamiseen perustuvia työpaikkoja. Eri puolella maata sijaitsevat tuotantolaitokset ovat keskeisiä alueellisia elinvoiman lähteitä ja merkittäviä työllistäjiä.

Tulevien vuosien aikana vaadittavien investointien koko nousee miljardiluokkaan, jotta ilmastotavoitteet toteutuvat.

Keskusta esittää, että Suomeen perustetaan ilmastorahasto. Rahaston pohjana toimisi valtion pääomapanos, mutta myös kansalaisille olisi tarjottava mahdollisuus sijoittaa rahastoon.

Näin ihmisillä olisi mahdollisuus tehdä konkreettisia tekoja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja olla vahvistamassa kotimaista elinkeinopohjaa.

Suomi voi tarjota ratkaisuja muulle maailmalle ja olla näyttämässä suuntaa kestävässä kehityksessä. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla pelastamassa maailmaa ja tehdä samalla kestävää liiketoimintaa.

Kirjoittaja on valtiovarainministeri ja keskustan kansanedustaja.