Suomenmaan blogi 5.9.2020: Yrittäjä, lähde ehdolle!

KAIKKEIN vaativimpia urheilun kestävyyslajeista kutsutaan ultralajeiksi. Tämän vuoden aikana kestävyyslaji nimeltään yrittäjyys on muuttunut vaativasta usein epäinhimillisiä henkisiä voimia ja ponnisteluja vaativaksi selviytymistaisteluksi.

Silti suomalainen yrittäjä jaksaa, usein senkin jälkeen, kun ei enää uskonut jaksavansa.

KORONAN kaltaisten tilanteiden edessä politiikalla on rajansa.

Voimme tehdä päätöksiä, mutta emme voi säätää lakia, jolla virus saataisiin talttumaan. Mutta tänäkin päivänä – yrittäjän päivänä – on syytä muistaa, että monella käytännöllä ja poliittisella päätöksellä yrittäminen voitaisiin tehdä helpommaksi.

Olen itse elinkeinoministerinä kiinnittänyt huomiota siihen, millainen toimintaympäristö kunta on suomalaiselle yrittäjälle.

Suomalaisella kunnalla ja siellä työskentelevillä henkilöillä on paljon valtaa. Tämän moni yrittäjä on elämässään huomannut, eikä aina vain iloisin mielin.

Vaikka iso osa maan hallituksesta tehtävästä työstä kohdistuu nyt maamme talouden ja kansalaisten terveyden kannalta ratkaisevan tärkeisiin päätöksiin, on juuri nyt oikea aika helpottaa yrittäjien arkea.

SUOMI on nyt siinä henkisessä tilanteessa, että kautta yhteiskunnan joka taholla toivotaan jokaisen yrityksen pystyvän jatkamaan toimintaansa.

Tämä hetki kannattaa käyttää hyväksi. Nyt on oikea aika tehdä ehdotuksia usein hyvinkin pienistä muutoksista, joilla voi olla suuri vaikutus.

Kunnan- ja kaupunginvirastoihin ja poliitikkoihin kannattaa olla nyt yhteydessä erilaisin ehdotuksin.

ENSI KEVÄÄNÄ pidetään kuntavaalit ja kannustan lähtemään ehdolle vaaleihin. Valtuustoissa päätetään suoraan monista toimista, joilla voidaan vähentää byrokratiaa kunnissa ja helpottaa lupakäytäntöjä.

Valta kunnan asioista on paikallisilla päättäjille. Päättäjiksi tarvitaan ihmisiä, joilla on kokemusta yritystoiminnasta.

Oman kokemukseni mukaan on tärkeää että, erilaisissa vallan kamareissa on toimijoita, joilla on sekä käytännön tietoa yrittämisestä, että uskallusta kyseenalaistaa ja vastata haasteisiin.

Mikäli ajatus ehdokkuudesta tuntuu liian etäiseltä, etsi hyvä ehdokas ja lähde mukaan hänen kampanjatiimiinsä.

Yrittäminen voi olla helpompaa. Myös tasapainoisen politiikan tekeminen on helpompaa kun yrittämisen realiteetit ovat omakohtaisesti tuttuja.

Mika Lintilä
elinkeinoministeri