Ministeri Lintilän ja ministeri Janek Mäggin tapaamisessa esillä EU:n merialueiden rajayhteistyö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Viron vastanimitetty ministeri Janek Mäggi keskustelivat 7.5.2018 koheesiopolitiikan tulevaisuudesta ja rajayhteistyön tulevaisuudesta osana EU:n monivuotista rahoituskehystä.

– Saimme viime viikolla komission esityksen tulevaksi EU:n rahoituskehykseksi. Nyt haluamme olla vaikuttamassa siihen, että koheesiopolitiikan kriteerit tukevat unionin kilpailukykyä, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä keskusteluja kollegaministerin kanssa.

– Euroopan rajaohjelmien jatkuminen on hyvä uutinen. Ne tuovat selkeää lisäarvoa Euroopalle. Niiden avulla jäsenmaat ja alueet voivat tehdä yhteistyötä yhteisissä haasteissa. Keskustelimme siitä, että myös merialueiden rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytyy jatkua seuraavan rahoituskauden aikana, ministeri Lintilä toteaa.

Elinkeinoministerin tapaaminen oli osa aktiivista ennakkovaikuttamiskampanjaa EU:n tulevan rahoituskehyksen osalta. Kevään aikana ministeri Lintilän ohjelmaan kuuluu kaikkiaan kuuden komissaarin ja usean jäsenmaan koheesioministerin tapaamiset. Lisäksi kansliapäällikkö Jari Gustafsson on vieraillut neljässä pääkaupungissa (Berliini, Pariisi, Bryssel, Haag) esittelemässä Suomen koheesiopolitiikan kantoja.

Suomi ja Viro pitivät molempien maiden satavuotisjuhlavuotisuutensa kunniaksi yhteisen hallitusten välisen juhlakokouksen Tallinnassa 7. toukokuuta. Suomen hallitus vieraili Tallinnassa pääministeri Juha Sipilän johdolla ja tapasi Viron pääministeri Jüri Rataksen johtaman hallituksen. Myös kansliapäälliköt molemmista maista kokoontuivat Tallinnan omaan juhlakokoukseensa.