Ministeri Lintilän ja komissaari Oettingerin tapaamisessa esillä EU:n monivuotiset rahoituskehykset ja koheesiopolitiikan tulevaisuus

Elinkeinoministeri Mika Lintilä tapasi 26.4.2018 EU:n budjetista vastaavan komissaari Günther Oettingerin tämän Suomen vierailun yhteydessä. Ministeri ja komissaari keskustelivat EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja etenkin koheesiopolitiikan uudistamisesta ja rahanjaon kriteereistä.

– Koheesiopolitiikka tulisi nähdä modernina työkaluna osaamisen, innovaatioiden ja alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Suomi haluaa turvata koheesiopolitiikan jatkumisen koko unionin alueella, mutta samalla tarvitaan sisältöjen uudistamista ja turhan byrokratian karsimista. Kyse on ennen kaikkea rahoituksen nykyistä tehokkaammasta käytöstä, elinkeinoministeri Mika Lintilä muistuttaa.

– Keskustelimme syvällisemmin erityisesti harvan asutuksen sekä maahanmuuton huomioimisesta koheesiopolitiikan varojenjaossa, ministeri Lintilä toteaa.

Komissaari Oettinger korosti, että komission ensi viikolla julkistettava rahoituskehysesitys toimii vasta pohjana neuvotteluille. Esityksen jälkeen päästään hiomaan sektorikohtaisia linjauksia tarkemmin. Komission esitys kuitenkin lähtee siitä, että koheesiopolitiikkaa jatketaan koko unionin alueella myös tulevalla kaudella.

Elinkeinoministerin tapaaminen oli osa aktiivista ennakkovaikuttamiskampanjaa EU:n tulevan rahoituskehyksen osalta. Kevään aikana ministeri Lintilän ohjelmaan kuuluu kaikkiaan kuuden komissaarin ja usean jäsenmaan koheesioministerin tapaamiset. Lisäksi kansliapäällikkö Gustafsson on vieraillut neljässä pääkaupungissa (Berliini, Pariisi, Bryssel, Haag) esittelemässä Suomen koheesiopolitiikan kantoja.