Ministeri Lintilä: Lounais-Suomen siltasopimuksesta mallia muuallekin Suomeen

Lounais-Suomessa elinkeinoelämän näkymät ovat poikkeuksellisen hyvät. Erityisesti laivanrakennuksen, autoteollisuuden ja muun teknologiateollisuuden tuotannon nopean kasvun myötä alueelle on syntynyt jo pulaa työvoimasta.

– Valtion ja Lounais-Suomen välinen siltasopimus tarjoaa ratkaisuja tähän positiiviseen rakennemuutokseen, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä, joka vierailee 19.4. Turussa.

Vierailun yhteydessä julkaistu siltasopimus pitää sisällään alueellisen ja valtakunnallisen tason toimia muun muassa työvoiman saatavuuden, t&k-toiminnan, koulutuksen ja tietopohjan vahvistamiseksi. Myös kansainvälisten osaajien houkuttelu, saavutettavuus, asuminen ja alueen tunnettuus tunnistetaan kriittisiksi alueen vetovoimaan vaikuttaviksi tekijöiksi.

– Lounais-Suomen opetuksista on hyvä ottaa vaari, sillä talouden kasvu ja sitä seuraava työvoimapula alkaa olla todellisuutta miltei kaikkialla Suomessa. Siltasopimus voi toimia esikuvana myös muille alueille, joissa tarve osaavalle työvoimalle kasvaa nopeasti. Kun talous lähtee vauhtiin, on huolehdittava siitä, että resurssikysymykset eivät muodostu yrityksille uudeksi kasvun pullonkaulaksi, toteaa ministeri Lintilä.

Lisätietoa siltasopimuksesta

Ministerin tapaamisissa esillä Varsinais-Suomen näkymät ja kasvun eväät

Varsinais-Suomen vierailun yhteydessä ministeri Lintilä tutustuu muun muassa alueelliseen Team Finland -toimintaan ja käy keskusteluja Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa. Lisäksi hän pitää puheen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vyöhykefoorumissa.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkosto. Hallinnonrajat ylittävällä yhteistyöllä tavoitellaan alueelle uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa. Vyöhykkeiden kehittämisen tavoitteena on yhtenäisten työssäkäynti- ja talousalueiden luominen. Työvoiman liikkuvuuden lisääminen on keskeinen keino myös yritysten rekrytointipulaan vastaamisessa.