Elinkeinoministeri Mika Lintilä Keskipohjanmaan viikkoliite Keparin kolumni 12.8.2018

Kotimainen maatalous käännettävä kohti kannattavuutta

Keski-Pohjanmaa on aina ollut vahva alkutuotantomaakunta, jossa maataloutta on pidetty sille kuuluvassa arvossa. Puhdas, laadukas, kotimainen ruoka ei ole itsestäänselvyys, vaan se syntyy kovan työn tuloksena koko elintarvikeketjussa. Viime vuosina suomalaista viljelijää on koeteltu monin tavoin. Tuotantopanosten hinnat ovat nousseet, mutta markkinoilta saadut tulot eivät ole kasvaneet. Lisäksi Venäjän talouspakotteet ja viime vuosien säiden ailahtavaisuus ovat tehneet ison loven kassaan. Nämä peräkkäiset iskut ovat syöneet huonojen aikojen puskurit.  Maatalouden kannattavuus on heikentynyt eri tuotantosuunnissa. Tämän johdosta maatilojen määrä on laskussa ja moni pohtii lopettamista sekä valitettavan moni viljelijä uupuu työnsä ääreen.

Koko kotimaisen ruokaketjun kannalta on tärkeää, että maatalouden kannattavuus vahvistuu. Pääministeri Sipilä ja maa- ja metsätalousministeri Leppä nimittivät vuorineuvos Reijo Karhisen selvittämään uusia toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Uskon, että tässä työssä syntyy ajatuksia siitä, kuinka toimivien markkinoiden kautta on mahdollista vahvistaa kestävästi kannattavuutta.  Kunkin ruokaketjun osan on saatava oma reilu osansa syntyvästä arvosta. Koko ruokaketjun on kannettava vastuuta, että sen eri osat voivat toimia taloudellisesti kestävällä tavalla.

Hallitus pohtii elokuun budjettiriihessä, kuinka maatalouden akuuttia tilannetta voidaan helpottaa. Ministeri Leppä valmistelee tästä esityksiä. On selvää, että valtio voi olla omalta osaltaan rakentamassa siltaa vaikeiden aikojen yli. Viime kädessä tässä on kyse huoltovarmuudesta ja omavaraisuuden ylläpitämisestä. Isossa kuvassa kannattavuusongelmia ei ratkaista verovaroin, vaan markkinoiden kautta.

Venäjän asettamien pakotteiden vuoksi elintarvikkeiden vientiä on vauhditettu muilla markkinoilla. Tämä työ on alkanut kantaa hedelmää. Suomen vahvuuksia elintarvikeviennissä ovat puhtaus ja turvallisuus. Ponnisteluja viennin edistämiseksi on syytä jatkaa. Näin voidaan myös parantaa kotimaisen ruuan tuotannon taloudellista asemaa.

Hyvin aiheellisesti on nostettu esiin vakava ongelma viljelijöiden jaksamisesta. Viljelijöiden jaksamisen eteen on tehtävä töitä. Välitä viljelijästä –projekti on osoittanut suuren merkityksensä, sillä kysyntää tuelle on ollut. Toimiva lomitusjärjestelmä on osa jaksamisen tukea kotieläintiloilla. Lomittajien riittävien työtuntien varmistaminen mahdollistaa sen, että ammattitaitoisia lomittajia on myös saatavilla.

Tällä hallituskaudella on viety läpi monia pitkään esillä olleita tavoitteita maatalouden tilanteen parantamiseksi. Alkuperämerkintöjä on vahvistettu kaupoissa. Varainsiirtovero tilan muuttamisesta osakeyhtiöksi poistettiin.  Normeja on purettu. Teen omalta osaltani jatkossakin töitä kotimaisen ruuan saatavuuden puolesta ja Keski-Pohjanmaalle tärkeän maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Mika Lintilä

Elinkeinoministeri