Elinkeinoministeri Lintilän Saksan vierailulla esillä EU:n rahoituskehykset ja globaalin talouden tila

Elinkeinoministeri Mika Lintilä tapasi 13.4.2018 Berliinissä Saksan vastavalitun talous- ja energiaministeri Peter Altmaierin. Asialistalla olivat kansainvälinen kauppapolitiikka, EU:n monivuotiset rahoituskehykset ja etenkin koheesiovarat.

Ministerit Altmaier ja Lintilä olivat samaa mieltä maailmankaupan huolestuttavasta tilanteesta. Molemmat maat kärsivät finanssikriisin seurauksista ja ovat nyt saaneet taloutensa tasapainotettua. Kauppasota olisi Suomen ja Saksan talouden kehitykselle kohtalokas. Ministerit näkivät EU:n roolin samalla tavalla. EU:n tulee vahvasti puolustaa sääntöihin perustuvaa vapaakauppaa.

– Keskustelimme pitkään, voisiko esimerkiksi tuleva G20-kokous olla sopiva yhteys hakea ratkaisua vapaakaupan turvaamiseksi. EU:n tulisi koordinoida yhteinen linjaus tähän liittyen, ja ilmoitin Suomen olevan valmis toimimaan tässä aktiivisesti yhteistyössä Saksan kanssa, ministeri Lintilä toteaa.

Suomella ja Saksalla yhteisiä tavoitteita koheesiopolitiikan jatkamiseksi

Ministerit kävivät keskustelun tulevasta EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja erityisesti koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että koheesiopolitiikan tulee jatkua koko unionin alueella ja sen täytyy jatkossa yhä paremmin tukea Euroopan kilpailukykyä suhteessa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.

– Koheesiopolitiikka tulisi nähdä modernina työkaluna osaamisen, innovaatioiden ja talouden kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Suomella ja Saksalla on tässä yhteinen intressi. Kyse on ennen kaikkea rahoituksen nykyistä tehokkaammasta käytöstä, ministeri Lintilä muistuttaa.

Elinkeinoministerin matka oli osa aktiivista ennakkovaikuttamiskampanjaa EU:n tulevan rahoituskehyksen osalta. Kevään aikana ministeri Lintilän ohjelmaan kuuluu kaikkiaan kuuden komissaarin ja usean jäsenmaan ministerin tapaamiset. Lisäksi kansliapäällikkö Gustafsson on vieraillut neljässä pääkaupungissa (Berliini, Pariisi, Bryssel, Haag) esittelemässä Suomen kantoja.

Ministerin ohjelmaan sisältyi lisäksi tutustuminen German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) -keskukseen sekä tapaaminen Saksan teollisuuden- ja kauppakamarien liiton vt. toimitusjohtaja Volker Treierin kanssa.