Yrittäjyyden edistämisessä painopiste yrittäjyyden uusiin muotoihin

Työ- ja elinkeinoministeriö 29.11.2017 10.32
Tiedote

Yrittäjyys on yhä useammalle tapa työllistyä ja hyödyntää omaa osaamistaan. Ilmiö ei ole syntynyt tyhjästä, vaan yksinyrittäjien määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun. Yrittäjyyden edistämiseksi sekä yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksen madaltamiseksi on tällä hallituskaudella tehty paljon töitä.

Tänään 29.11.2017 julkistettu selvitys hallituksen yrittäjyyspaketin toimista antaa pohjaa sille, miten valtiovalta voisi edistää yrittäjyyttä vielä nykyistä tehokkaammin.

-Työn murros ja digitalisaation tuomat muutokset ovat viime vuosina lisänneet yrittäjyyden houkuttelevuutta. Myös valtiovallan pitää suunnata tarmonsa yhä enemmän pienyrittäjien, kevytyrittäjien ja yksinyrittäjien maailmaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

-Meidän on ylläpidettävä ja kehitettävä yrityspalvelujamme niin, että yrittäjille pystytään tarjoamaan asiantuntevaa ja yksilölliset tarpeet huomioivaa neuvontaa tai muuta yrityspalvelua toimialasta ja sijainnista riippumatta, toteaa Lintilä.

Yrittäjyys- ja työllisyyspakettien sijaan kasvupaketti

Yrittäjyyspaketin toimenpiteet todettiin selvityksessä perustelluiksi ja oikeansuuntaisiksi, mutta samalla yksittäisiksi.

-Haluamme TEM:ssä sovittaa yhteen nykyistä vahvemmin yrittäjyyden edistämisen ja työllisyyden parantamisen toimet. Sen vuoksi erillisten yrittäjyys- ja työllisyyspakettien sijaan tulisikin puhua molemmat näkökulmat yhdistävästä kasvupaketista, sanoo Lintilä.

-Yrittäjyyden edistäminen on yhä enemmän koko valtioneuvoston asia. Jatkossa tarvitsemme selkeämpää kokonaisnäkemystä ja tavoitteellisuutta. Ehkäpä tarvetta olisi myös Suomen omalle yrittäjyysstrategialle, päättää elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Yrittäjyyden uusiksi kehityssuunniksi selvitys tunnistaa mm. tekoälyn ja alustatalouden kasvun, itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden yleistymisen sekä kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisen.