Valtio ja maakunnat tiivistävät yhteistyötä uusin siltasopimuksin kasvun turvaamiseksi

Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kasvua edistävät siltasopimukset valtion kanssa on hyväksytty. Siltasopimuksessa molemmat osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan ja ratkomaan yhteistyössä alueen kasvun pullonkauloja, erityisesti osaavan työvoiman saatavuutta.

Siltasopimuksissa on sovittu toimista, jotka vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen saavutettavuuteen ja tunnettuuden kehittämiseen. Sopimuksissa painotetaan lyhyen tähtäimen toimia vuosille 2019–2020, mutta mukana on myös pitemmän ajan kuluessa tuloksia tuottavia toimenpiteitä.

Sopimusten toimenpiteille ei osoiteta erillisrahoitusta, mutta monia uusien siltamaakuntien toimia on jo tuettu esimerkiksi erityisavustuksella osaajapulaan vastaamiseksi.

– Valtion ja maakuntien väliset neuvottelut käytiin erittäin hyvässä hengessä. Yhteinen tahtotila mahdollisti ripeän ja vaikuttavan tekemisen. Meneillään olevan kasvun mahdollisuudet kyetään hyödyntämään uusien toimien ansiosta täysimääräisesti”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Kokemukset Lounais-Suomen siltasopimuksesta ovat positiivisia, ja niitä pyrimme hyödyntämään myös näissä nyt päätetyissä uusissa siltasopimuksissa, ministeri Lintilä jatkaa.

Kainuu tähtää osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen

Kainuun siltasopimuksessa keskitytään positiivisen rakennemuutoksen onnistumiseen, ja toimia kohdennetaan osaavan työvoiman saannin turvaamiseen. Tavoitteena on turvata erityisesti osaavan työvoiman saaminen toimialoilla ja kohteissa, joilla on tai on tulossa suuria työvoimatarpeita ja joiden kestävän kasvun onnistuminen on Kainuulle kriittisen tärkeää. Näitä ovat kaivostoiminta, metalliteollisuus, ICT-ala, metsäbiotalous, matkailu sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoala.

Pirkanmaa tavoittelee työvoiman saatavuutta ja teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista

Pirkanmaan siltasopimuksen tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä, uudistaa osaamista, vauhdittaa investointeja ja sujuvoittaa alueen logistista toimivuutta. Pirkanmaalla on haasteena työvoiman yleinen saatavuus ja se, että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Siltasopimuksessa painotetaan alueen vienti- ja teknologiateollisuuden ajankohtaisiin tarpeisiin vastaamista.

Pohjois-Savon kasvu tulee eri puolilta maakuntaa

Pohjois-Savossa kasvu syntyy useilla seuduilla eri puolilla maakuntaa. Siksi siellä on erityisen tärkeää kohdistaa toimia koko maakunnan alueelle. Työvoiman houkuttelussa hyödynnetään Kuopion hyvää vetovoimaa. Pohjois-Savon toimien tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa, parantaa työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä tukea yritysten teknologista uudistumista.

Taustaa

Hallitus päätti budjettiriihessä syksyllä 2018 laajentaa Lounais-Suomen siltasopimusmallia myös muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille. Osaavasta työvoimasta on pulaa koko maassa. Tilastotietojen perusteella Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla tilanne on kaikkein vaikein. Siltasopimus perustuu Esko Ahon selvityshenkilötyössään (24.8.2017) tekemiin johtopäätöksiin.