Työvoiman saatavuus ei saa muodostua matkailualan kasvun esteeksi

Vuonna 2017 matkailuyritysten lukumäärä kasvoi noin 400 yrityksellä, yritysten liikevaihto yli 6 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys yli 1 000 henkilötyövuotta. Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina.

Osaavan työvoiman saatavuus, digitalisaatio, saavutettavuus, kestävyys ja ilmastonmuutos sekä jakamis- ja alustatalous vaativat huomiointia. Tiedot käyvät ilmi 17.1.2019 julkaistusta matkailun toimialaraportista. Raportissa tarkastellaan majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Vuosi 2017 oli matkailijamäärien kasvun vuosi. Vuonna 2018 ei samanlaisiin kasvulukuihin päästy, mutta edelleen matkailijamäärät lisääntyivät. Ulkomaisten yöpymisten määrän arvioidaan lisääntyvän vuoteen 2023 noin 2 prosenttiyksikön vuosivauhdilla.

Kasvualana matkailuteollisuus on kohdannut useita kehittämishaasteita. Osaavan työvoiman saatavuus estää jo paikoitellen matkailuyritysten kasvamisen ja kehittymisen.

– Osaavan työvoiman saatavuus ei saa muodostua kasvun esteeksi. Työ- ja elinkeino-ministeriö käynnisti erityisen Matkailudiili-ohjelman alan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Asia vaatii ehdottomasti panostuksia myös tulevan hallituksen toimenpiteissä, toteaa elinkeino-ministeri Mika Lintilä.

Majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluyritysten liikevaihto vuonna 2017 oli 9,7 miljardia euroa ja liikevaihto on ollut kasvusuuntainen useita vuosia. Alat työllistivät yli 72 000 henkilötyövuotta. Lisäksi vuonna 2015 on arvioitu, että yksinomaan majoitus- ja ravitsemisala työllisti noin 6 000 henkilötyövuotta henkilöstövuokrausyritysten kautta. Majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelualalla toimi vuonna 2017 lähes 19 000 yritystä. Eniten (55 %) liikevaihtoa tuotti ravitsemisala. Myös henkilöstön määrästä suurin osa (70 %) sijoittui ravitsemispalveluihin.

Matkailuyritykset ovat lukumääräisesti keskittyneet Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Näissä maakunnissa sekä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla matkailun työllistämän henkilöstön ja liikevaihdon määrä on muuta maata suurempi.

Yritysten kannattavuus ja pääoman tuotto heikohkoja
Liikevaihto matkailun ydinklusterissa on kasvussa, mutta kannattavuus käyttökatteella mitattuna on edelleen heikohko. Samoin pääoman tuotto on varsin heikko. Sen sijaan omavaraisuusaste on matkailuyrityksillä hieman parantunut.

– Kasvu edellyttää investointeja matkailun eri osa-alueilla. Majoituskapasiteetin lisäämisen lisäksi on panostettava matkailutuotteiden sisältöön ja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kertoo raportin koonnut toimialapäällikkö Susanna Jänkälä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Vastuullisuudesta kilpailuvaltti
Vastuullisesta ja digitalisoituneesta liiketoiminnasta on muodostunut matkailualalla selvä kilpailuvaltti. Vastuullisuuden takana on usein yrityksen oma arvomaailma ja ideologia, mutta kasvavassa määrin myös asiakkaiden ja yhteistyökumppanien suunnalta tuleva paine ja vaatimus. Kestävien valintojen avulla yrityksen on mahdollista säästää kustannuksissa ja sitä kautta lisätä toiminnan kannattavuutta. Yrityksen vastuulliset toimintatavat houkuttelevat myös työntekijöitä: yritys, joka jakaa työntekijöiden kanssa samat kestävät arvot, on vetovoimainen työnantaja alalla, jossa työntekijöistä on pulaa.

Digitalisaation vaikutus matkailuyritysten liiketoimintaan kasvaa nopeasti. Yritysten on entistä helpompi saada palvelunsa kansainvälisesti näkyväksi kohtuullisen helpoilla teknisillä ratkaisuilla. Toisaalta kilpailu kansainvälisistä asiakkaista kasvaa koko ajan, jolloin näkyvyyteen on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän. Myös yritysten sisäiseen tuotantoprosessiin ja tuotannonohjaukseen eri toimintojen välillä digitalisaatio voi tuoda merkittäviä parannuksia. Digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin tarttumiseen tarvitaan vahvaa panostusta nopealla aikataululla.

Matkailun vuoden 2019 toimialaraportti julkaistiin 17.1.2019 Helsingissä Matka2019-messuilla. Raportti käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.