MT:n kolumni 4.10.2019: Talouden turbonappi

Hidastuvan kasvun oloissa ja kansainvälisessä talouden epävarmuudessa on politiikan keinoin lisättävä luottamusta kotimaassa. Muiden maiden johtajien toimintaan emme voi vaikuttaa, mutta voimme vaikuttaa siihen mitä Suomessa tapahtuu.

Talouden perusta on edellisen hallituksen peruja hyvä. Tässä tilanteessa on tärkeää saada kotimaassa niin työpaikat kuin työnhakijat kohtaamaan sekä yrityksille rohkaisua investointeihin. Tavoite on se, että Suomi uudistuu eikä näivety mentäessä 2030-luvulle.

Talouden näivettymisen riski on todellinen ottaen huomioon tuotannollisten investointien heikkous, väestökehitys sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Siksi on tärkeää vahvistaa yritysten luottamusta. Luottamus syntyy, kun toimintaympäristö on ennakoitavaa, työvoimaa on tarjolla sekä investointeja kannattaa tehdä tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Yrityssektorin investointikyky on lähtökohtaisesti hyvä, koska kannattavuus on kunnossa. Suomi on kuitenkin jäänyt tuotannollisissa investoinneissa kilpailijamaita jälkeen. Tuottavuuskasvumme on jämähtänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Valtio ja kotitaloudet ovat velkaantuneet viime vuosina, mutta yrityksissä säästäminen on vahvistunut. Yritysten kuitenkin pitäisi olla kasvun moottori. Lyhyellä aikavälillä säästäminen voi olla järkevää, mutta pidemmällä aikavälillä yritysten on investoitava uuteen, jotta ne voivat säilyä kilpailukykyisinä ja kannattavina.

On kuitenkin perusteltua pohtia, miksi rahoittajat välttävät riskin ottamista ja investointeja uutta tuotantoa luovaan toimintaan.

Mieleeni on noussut seuraavia kysymyksiä. Korostuvatko nykyisissä yritysjohtamisen opeissa liikaa lyhyen aikavälin kannattavuuden tavoittelu pitkän aikavälin kustannuksella? Onko osinkoja jakamalla laiminlyöty yrityksen arvon pitkäjänteisen kasvattaminen? Onko investointien sisäiset tuottovaateet asetettu liian korkeiksi?

Hallitus voi omilla toimillaan edistää yritysten investointeja. Julkiset toimenpiteet toimivat vipuna, joka saa yritykset tekemään päätöksiä investoinneista. Hallituksen tavoitteena on vauhdittaa tuottavuutta ja yksityisiä tuotannollisia investointeja.

Hallitus haluaa kannustaa yrityksiä niin aineettomiin kuin aineellisiin investointeihin. Lisäämme määrätietoisesti valtion tukea yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan. Parannamme ja vahvistamme elinkeinoelämän kannalta tärkeää infrastruktuuria. Varaudumme väyläverkon kehittämisessä metsäteollisuuden suurempiin investointeihin. Pääomitamme maatilatalouden kehittämisrahastoa.

Hallitus päätti budjettiriihessä valmistella aloitteestani pikaisella aikataululla hallituksen esityksen määräaikaisista kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi.

Kannustin olisi voimassa neljä vuoden ajan. Hallituksen tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020. Tämä merkitsisi yritysten kannalta lykättyä verotusta, joka ei heikentäisi pysyvästi julkisen talouden tasapainoa.

Haluan valtiovarainministerinä luoda yrityksille ja kotitalouksille ennakoitavuutta, jatkuvuutta ja luottamusta.

Kasvanut epävarmuus korostaa kestävän talouspolitiikan merkitystä. Tässä tilanteessa on tärkeä viedä eteenpäin hallituksen kunnianhimoisia tavoitteita työllisyyden ja talouden rakenteiden uudistamiseksi.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.) ja valtiovarainministeri.