Ministerit Lintilä ja Lindström yrittäjän päivänä: Yrittäjät luovat työtä ja työpaikkoja

Yrittäjän päivänä 5.9.2018 elinkeinoministeri Mika Lintilä ja työministeri Jari Lindström kiittävät yrittäjiä työn ja työpaikkojen tekijöinä.

– Elinkeinorakenteen muutoksen sekä työelämän ja työmarkkinoiden murroksen johdosta yrittäjyyttä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Suurten yritysten merkitys työllistämisessä on keskeinen, mutta uudet työpaikat syntyvät erityisesti mikro- ja pk-yrityksiin, painottaa ministeri Lintilä.

– Yrittäjyys on nykyisin myös yhä useammalle tapa työllistyä ja hyödyntää omaa osaamistaan. Tarvitsemme kuitenkin edelleen asennemuutosta suhtautumisessa yrittäjyyteen. Siihen voimme vaikuttaa muun muassa sillä, että otamme yrittäjyyskasvatuksen mukaan kaikkien kouluasteiden opetukseen, ministeri Lindström kertoo.

Yrittäjyyttä tuetaan monipuolisilla palveluilla ja useilla hankkeilla

Tällä hetkellä erityisenä haasteena yrityksillä on kaikilla alueilla ja aloilla osaavien työntekijöiden löytäminen.

– Siksi hallituksen budjettiriihessä sovittiin Lounais-Suomen siltasopimusmallin laajentamisesta myös muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille. Myös seutukaupunkien työvoimapulaan vastataan omalla hankkeellaan, jossa otetaan mallia siltasopimuksesta, kertoo ministeri Lintilä.

Suomalaisen yrittäjyyspolitiikan tiekartaksi valmistuu ministeri Lintilän tilaama yrittäjyysstrategia. Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen laatima ehdotus yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi julkaistaan lokakuun alussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yrittäjyyspolitiikkaan luodaan yli vaalikausien ja hallintorajojen ulottuva katsaus.

Yrittäjyyttä ja pk-yritysten kasvua tuetaan ministeriön hallinnonalan monipuolisilla rahoitus- ja muilla yrityspalveluilla. Meneillään on lisäksi lukuisia muita hankkeita yrittäjyyden ja kasvun edistämiseksi. Näitä ovat muun muassa kasvuyritysten työllisyysohjelma, Yrittäjyysbuusti ja Yrittäjästä työnantajaksi -palvelu.

– Kaikilla näillä toimilla haluamme vaikuttaa siihen, että Suomessa on hyvä yrittää ja tehdä töitä, korostavat ministerit Yrittäjän päivänä.