Koulutus nuoren paras turva

Keskipohjanmaan viikkoliite Keparin kolumni 11.2.

Koulutus nuoren paras turva

Taakse jääneen vuoden talousuutisten yksi kohokohta oli se, että Suomen työllisyysaste on korkeimmillaan sitten 1990-luvun laman. Myös Keski-Pohjanmaan kehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Olemme nousseet maan kärkeen. Tämä on tärkeää, koska työllisyys on paras eriarvoisuuden poistaja.

Kiertäessäni alkuvuodesta ympäri maakuntaa keskusteluissa nousi esiin vahva huoli nuorten työttömyydestä ja toimettomuudesta. Tämä huoli on perusteltu. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste oli 43 % vuonna 2015, kun se oli kaksinkertainen eli 86 % ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Heikko koulutus on yhteydessä matalaan työllisyyteen ja siten pienituloisuuteen. Tuleva maakuntauudistus antaa työkaluja maakuntien päättäjille vaikuttaa nuorten hyvinvointiin niin sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla kuin panostamalla työllisyyden hoitoon ja alueen työmarkkinoiden toimintaan.

Toimettomuus voi johtaa syrjäytymiseen muusta yhteiskunnasta. Syrjäytymisen inhimillinen ja yhteiskunnallinen hinta on korkea.  Viime vuoden lopulla julkaistun nuorisotutkimusverkoston selvityksen mukaan työn ja koulutuksen ulkopuoliset nuoret näkevät syrjäytymisessä pahimpana ulosjäämisen sosiaalisesta elämästä ja ystävien puutteen. Ulkopuolisuus palkkatyöstä ja opiskelusta ei ole heidän mielestään niin olennaista. Näen tässä kolmannen sektorin toiminalle suuren merkityksen vahvistamaan nuorten osallisuutta yhteiskuntaan ja luomassa heille yhteisöä, johon kuulua.

Syrjäytymisen yhteiskunnallisia kustannuksia syntyy erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sitran tuore tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että koulutus on paras lääke syrjäytymistä vastaan. Tutkimuksen mukaan syrjäytymisen kokonaiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, suorittaako nuori peruskoulun jälkeisen tutkinnon vai ei. Sen ohella, että varmistamme nuorille riittävän koulutuksen, meidän on tehtävä töitä hyvin toimivien työmarkkinoiden eteen.

Tutkimuksen mukaan syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret kantavat usein mukanaan ylisukupolvisia ongelmia. Näiden ratkaisussa ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden merkitys korostuu. On järkevää tukea perheitä ennen kuin ongelmat ilmaantuvat. Ennaltaehkäisy säästää pitkällä aikavälillä yhteiskunnan kokonaiskustannuksia. Näin se on myös vastuullista taloudenhoitoa.

Olen tyytyväinen, että Keski-Pohjanmaa on ollut kehittämässä lapsiystävällisen maakunnan toimintatapoja. Uskon, että tämä työ kantaa tulevaisuudessa hedelmää.

Mika Lintilä

elinkeinoministeri