Elinkeinoministeri Mika Lintilän puhe Liikkeessä! – kaupan alan huippuseminaarissa 25.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.1.2018 15.15
Puhe
Ylivieska, 25.1.2018

Arvoisat kaupan ja palvelujen alan yrittäjät, hyvät tilaisuuden järjestäjät, hyvät ystävät,

Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää mahdollisuudesta osallistua Kaupan alan seminaariinne täällä Ylivieskassa.

Taloudessamme on tapahtunut pitkään odotettu käänne. Tänä vuonna kiihdytämme noin kolmen prosentin tasolle ja kasvu on laaja-alaista. Näkymät ovat positiivisia eri puolella Suomea.

Käänne ei ole syntynyt itsestään. Vaan se on vaatinut määrätietoista politiikkaa ja myös vaikeita päätöksiä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on parantanut kaupan alan toimintaedellytyksiä monin tavoin. Kaupan aukioloaikoja on vapautettu. Rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyviä säädöksiä on sujuvoitettu. Aikaisempiin vuosiin verrattuna joku voi havaita tässä eroja.

Hallituksen talouspolitiikalla on kolme kärkeä. Ensimmäinen on työllisyyden parantaminen, toinen yritysten uudistumisen ja kasvun tukeminen sekä kolmas on julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle. Työllisyyden paraneminen edellyttää, että elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja näin työllistämään entistä enemmän.

Hallitus jatkaa työllistävää politiikkaa, jonka tuloksena yhä useampi työtön on saanut töitä. Paras tapa vähentää köyhyyttä sekä alueellisia eroja on ihmisten saaminen mukaan työelämään.

Kaupan ala on tärkeä ja keskeinen toimiala millä tahansa mittarilla. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7000 jäsenyritystä. Kauppa tuo elinvoimaa ja vireyttä kautta koko Suomen. Siksi alan kehitys ja kilpailukyky on aivan oleellinen kysymys yrittäjyydelle, työllisyydelle, koko kansantaloudelle.

Hyvät kuulijat,

Kehittyneiden läntisten maiden talouksia ja yrityksiä haastetaan nyt monella tavoin. Digitaalinen teknologia ja tekoälyn käyttö muuttavat yritysten toimintaa ja työelämää merkittävästi lähivuosikymmeninä. Lisäksi väestö ikääntyy monissa maissa. Samanaikaisesti kuin kohtaamme yhä voimakkaampaa kilpailua nousevien talouksien puolelta.

Suomessa nämä edellä kuvaamani ilmiöt näkyvät rakennemuutoksen jatkumisena. Talouskriisin aikana olemme muuttuneet entistä enemmän palveluvetoiseksi taloudeksi. Elinkeino- ja yritysrakenteemme on jatkuvan muutoksen kourissa. Tämä vaatii yrittäjiltä ja yritysjohdolta kykyä ja rohkeutta uudistaa ja uudistua.

Uskon, että uuden oppimisen ohella tärkeää on kyky tarpeen tullen irtautua entisistä ajattelumalleista ja totutuista toimintatavoista. Tai nähdä nämä vanhat mallit uudessa, ehkä yllättävässäkin valossa.

Kukaan meistä ei voi nykyisin välttyä kuulemasta sanoja digitalisaatio, sähköinen kauppa, monikanavaisuus, tekoäly, alustatalous, arvoketjut, logistiikka, asiakaskommunikaatio, automatisaatio, ”some”, jne.

Mitä ne merkitsevät kaupan alalle? Ovatko ne uhka vai mahdollisuus, vai molempia? Joka tapauksessa ne ovat realiteetti, ja on viisautta ottaa ne huomioon ja luonnollisesti pyrkiä hyödyntämään niiden myötä avautuvia monia uusia mahdollisuuksia.

Tuo paljon puhuttu digitalisaatio ja siihen liittyvät ilmiöt uudistavat yritystoiminnan rakenteita, toimintamalleja ja liiketoimintatapoja, eikä kaupan alakaan ole tästä kehityksestä sivussa. Itse asiassa kaupan alalla muutostekijät voivat olla monia muita aloja voimakkaammatkin. Siksi myös kaupan yrityksiltä vaaditaan reagointiherkkyyttä ja valmiuksia uudistaa ja kehittää toiminnan tapoja ja sisältöjä.

Mielestäni kaupan toimialalla on nähtävissä kiitettävästi valmiutta ja halua uusiin avauksiin, liiketoiminnan trimmaamiseen ja päivittämiseen, uuden oppimiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tätä valmiutta tarvitaan jatkossakin. Muutoksissa avautuu aina uusia mahdollisuuksia.

Joka tapauksessa on selvää, että muutoksissakin tietyt koetellut periaatteet säilyvät, ehkä jopa vahvistuvat. Näitä ovat hyvä asiakaspalvelu, asiakkaan tilanteen ja tarpeen ymmärtäminen, yrittäjähenki, reiluus, selkeys ja luotettavuus, myös terve huumorin ja suhteellisuuden taju.

Siksi näitä periaatteita ei pidä muutoksessakaan unohtaa. Ne pätevät, syntyy asiakaskontakti sitten fyysisessä kohtaamisessa, verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa, tai vaikka harrastustoiminnan parissa. ”Hyvä kello kauas kuuluu” / ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan” – nämä ovat hyviä huoneentauluja edelleen.

Käytännön politiikassaan hallitus haluaa kuulla kauppaa herkällä korvalla. Yritysten toiminta- ja kilpailuympäristön tulee olla tasapuolinen ja ennustettava. Verotusta tulee kehittää yrittäjyyttä ja suomalaisten ostovoimaa tukevaan suuntaan. Yritysten kasvua tukevan yritysrahoituksen saatavuudesta on huolehdittava. Yrityspalvelut tulee pitää ajantasaisina ja yrittäjää muutostilanteissa aidosti tukevina. Koulutusjärjestelmäämme on kehitettävä palvelusektorin tarpeet yhä paremmin huomioivaksi.

Vuoden alusta voimaan tulleen Business Finland –uudistuksen tavoitteena puolestaan on tukea maakunnallisia elinkeinopalveluita vahvan valtakunnallisen toimijan resursseilla niin, että reitti ja palvelupolku maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin on katkeamaton ja toimiva sen jokaisesta kohdasta.

Hyvät ystävät,

Toivon, että tästä iltapäivästä ja illasta rakentuu hyödyllinen ja antoisa tilaisuus. On tärkeää, että yrittäjät tapaavat toisiaan, vaihtavat kokemuksia ja näkemyksiä alansa haasteista ja mahdollisuuksista – siitä mitä ilmassa liikkuu tällä hetkellä. Voimme kaikki oppia toinen toisiltamme ja saada kohtaamisista virtaa myös arjen työhömme.

Talouden vahvistuva suunta ja vire on hyvä uutinen meille kaikille, myös kaupan alalle. Se luo pohjaa ja luottamusta tulevaisuudelle, kannustaa kehittämään toimintoja ja hakemaan uusia mahdollisuuksia.

Elämme tammikuun loppua, jolloin päivä alkaa pidentyä kiihtyvällä vauhdilla. Sekin antaa voimia ja virtaa työhön ja arjen toimiin. Yrittäjien, kuten tietysti meidän kaikkien, on tärkeää huolehtia jaksamisesta sekä työn ja muun elämän tasapainosta. Tämä tilaisuus varmasti osaltaan palvelee myös tätä tärkeää tarkoitusta.

Näillä sanoilla toivotan antoisaa seminaaria, rohkeaa ja uteliasta mieltä tulevaisuuden haasteiden suhteen. Haasteet eivät maailmasta lopu, mutta on hyvä muistaa, että kohtaamamme haasteet ovat samalla aina myös mahdollisuuksia. Kiitos.