Uutiset

Olkiluoto 3 sähköntuotanto käynnistymässä tämän talven aikana

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut 16.12.2021 Teollisuuden Voima Oyj:lle kriittisyys- ja pientehokoeluvan, mikä tarkoittaa, että yhtiö voi käynnistää ydinreaktion ensimmäistä kertaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön (OL3) reaktorissa. STUK valvoo reaktorin käynnistystä ja pientehokokeita paikan päällä Olkiluodossa. TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain. Tehon nostoon yli viiden prosentin reaktorin täydestä tehosta TVO tarvitsee STUK:n erillisen luvan, samoin kuin tehon nostoon yli 30 ja 60 prosentin. Pientehokokeiden aikana laitosyksikköä ei vielä tahdisteta valtakunnan sähköverkkoon. TVO:n mukaan sähkön tuotanto liitetään

Lue kokonaan »

Elinkeinoministeri Lintilä Yhdysvaltoihin energia- ja biotalousteemaiselle vierailulle

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee 15.−16.11. ensimmäistä kertaa koronapandemian alkamisen jälkeen Yhdysvalloissa. Vierailun ohjelmassa on energiaan, biotalouteen ja digitalisaatioon liittyviä keskusteluja Yhdysvaltojen hallinnon ja osavaltioiden korkean tason edustajien kanssa. Lisäksi ministeri tapaa Yhdysvalloissa toimivia suomalaisyrityksiä ja pitää puheenvuoron biotalouskonferenssissa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä puhuu Yhdysvalloissa kansainvälisessä biotalouskonferenssissa puubiomassan kestävästä tuotannosta Suomessa. Puubiomassaa käytetään muun muassa uusiutuviin kemikaaleihin, biopohjaisiin tuotteisiin ja biopolttoaineisiin. ”Tarvitsemme globaalia biopohjaista taloutta. Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Yhdysvallat on meille tärkeä

Lue kokonaan »

MT:n kirjoitus 29.10.2021: Taloudellisesti itsellinen Suomi kestää kriisejä

Talouden kansainvälistymisen on peittänyt alleen, kuinka herkkä arkemme on talouden shokeille, kun loppuun asti viritetyt yritysten arvo- ja toimitusketjut häiriintyvät. Koronakriisin alussa oli pulaa suojavälineistä ja niiden tuotannosta. Nyt komponentti- ja konttipula näkyy monin tavoin arjessa. Autotehtaat seisovat, varaosia ei saa ja joulun suosikkilahjojen saatavuudessa voi olla ongelmia Euroopassa. Uskon, että lähivuosina tuotantoa palaa Suomeen ja Eurooppaan jossain määrin, mutta kansainväliset arvo- ja toimitusketjut ovat tulleet jäädäkseen. Eurooppalaisen huolto- ja toimitusvarmuuden varjolla ei pidä ryhtyä

Lue kokonaan »

Suomenmaan blogi 1.10.2021: Energian hinta kannustaa puhtaisiin investointeihin ja omavaraisuuteen

Viime aikoina tavatessani eurooppalaisia kollegoitani yksi aihe on ollut ylitse muiden: energian hinta. Erityisesti maakaasun nousevat kustannukset puhututtavat Eurooppaa laitoja myöten. Keski-Euroopan kaasuvarastot ovat alhaalla ja Venäjän tuonti hiipunut. Myös koronan jälkeen käynnistyvä talous ja nouseva energian kulutus sekä päästökaupan kallistuminen nostavat hintoja. Vaikutus tuntuu Suomessakin, koska eurooppalaiset markkinat ovat sähkön siirtoyhteyksien kautta linkissä Pohjoismaihin. Tulevana talvena sähkön ja lämmön hinnan ennakoidaan nousevan myös meillä. Toinen merkittävä sähkön hintaan vaikuttava tekijä on Norjan ja Ruotsin

Lue kokonaan »

TEMatiikkaa-blogi 30.9.2021: Hallitus tukee tasapainoista aluekehitystä EU:n kautta

Hallituksen tavoitteena on tukea Suomen eri alueiden tasapainoista kehitystä ja vahvistaa alueellista tasa-arvoa. Aluepolitiikalla vaikutetaan yritysten toimintamahdollisuuksiin, alueiden elinvoimaan ja sitä kautta kansalaisten hyvinvointiin. Tähän tähdätään myös EU:n alue- ja rakennepolitiikalla. Unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasoitetaan alueiden kehityseroja ja lisätään aluetalouksen kasvua ja kilpailukykyä. Nyt jaossa olleiden EU-rahojen tavoitteet liittyvät pk-yritysten kehittämiseen, TKI-toimintaan, työllisyyteen, osaamiseen, kansalaisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin sekä oikeudenmukaiseen siirtymään kohti vihreää taloutta. Olemme tänään päässeet hallituksessa sopuun alue- ja rakennepolitiikan alueellisesta rahoituksesta tuleville

Lue kokonaan »