Elinkeinoministeri Lintilän puhe Team Finland -päivässä

Scandic Marina Congress Center, 24.8.2017

Arvoisat Team Finland -kollegat,

Hyvät vientiyritysten edustajat,

Arvon suurlähettiläät,

Hyvää huomenta ja hyvää Team Finland –päivää!

Kuluva vuosi on ollut hektinen meille kaikille ja myös Team Finland on muuttunut paljon lyhyessä ajassa. Toimintaa on lähdetty rohkeasti uudistamaan paitsi hallitusohjelman kirjausten, myös sen arvokkaan palautteen perusteella, mitä te yritykset ja verkoston työntekijät olette meille antaneet. Siitä erikseen kiitos jokaiselle.

Hallitusohjelman peruslinja on selkeä: haemme keinoja, joilla Suomen taloutta ja vientiä tuupataan kasvuun. Yksi täsmällisempi tavoite on tuplata pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä. Rima on korkealla, mutta niin sen kuuluu ollakin.

Kulunut kevät ja kesä ovat olleet tämän tavoitteen saavuttamisen suhteen rohkaisevia. BKT-käppyrät osoittavat monen vuoden tauon jälkeen ylöspäin ja myös viennin saralta on saatu hienoja uutisia. Ilmassa on paljon positiivisia merkkejä.

Suomalainen peliteollisuus on lyhyessä ajassa noussut miljardibisnekseksi, ja suomalaisen terveysteknologian kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti. Matkailualalla on kiire vastaanottaa nopeasti kasvaneita turistivirtoja Lappiin, ja telakkateollisuus elää suorastaan ennennäkemätöntä kasvubuumia.

Ilokseni olen saanut huomata, että ministerin tehtävän vastaanottaessa tekemäni arvio talouden nousujohteisuudesta on osoittautunut valtiovarainministeriön varovaista kantaa totuudenmukaisemmaksi.  Pahimmankin pessimistin on tunnustettava, että kasvun uralla ollaan.

Samaan aikaan on syytä muistaa, että olemme vasta saamassa sieraimet veden pinnan yläpuolelle. Sukellus oli niin pitkä ja syvä, että hyvää tekisi saada koko pää näkyviin. Kaikessa tekemisessä on siksi tärkeintä tukea hyvälle oraalle päässyttä talouskasvua.

Näin myös Team Finland -verkoston osalta.

Kuluneen vuoden aikana olemme valmistelleet Team Finlandiin sekä pikaisia korjauksia että laajempia rakenteellisia uudistuksia. Erityistä huomiota on kiinnitetty pienten, kansainvälistymistä vasta käynnistävien yritysten tarpeisiin.

Repaleista hallintoa tiivistettiin keskittämällä toimintoja työ- ja elinkeinoministeriöön. Asiantuntijapalveluita kehitettiin paremmin koko Suomea kattavaksi nimeämällä uudet Team Finland -koordinaattorit jokaiseen maakuntaan.

Merkittävin terävöittävä toimenpide on kuitenkin hallituksen maaliskuussa tekemä päätös Tekesin ja Finpron toimintojen yhdistämisestä yhdeksi organisaatioksi. Uuden Business Finlandin katon alla tulee olemaan kaikki nykyiset Tekesin ja Finpron innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Myös yhteistyö ulkomaanverkoston kanssa tiivistyy ja edustustot ottavat aiempaa isompaa roolia maakohtaisessa vienninedistämisessä.

Yritysten kannalta muutos näkyy vain ja ainoastaan parempina palveluina. Fuusion myötä otetaan iso harppaus kohti aidosti yhden luukun toimintaa. Osa yrityksistä on kokenut nykymallin sekavaksi. Se ei ole ihme, sillä Tekesin ja Finpron asiakkaat ovat pääosin samoja. Saman katon alla toimiva Business Finland mahdollistaakin katkeamattomat palveluketjut innovaatiotuesta aina valmiin tuotteen tai palvelun kansainvälisille markkinoille viemiseen saakka.

Korostan vielä, että uudistusta valmistellaan asiakkaat edellä: kaikkein tärkeintä on taata sujuvat, matalan kynnyksen palvelut kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksillemme. Vaikka taustalla organisaatiorakennelmat muuttuvat, käytännön toimintaan ei saa tulla katkoksia.

Paljon muutakin viennin tuplaamisen tavoitteen saavuttamiseksi on meneillään. Olemme hallituskauden mittaan koonneet hyvä yrittämistä helpottavia toimenpiteitä osaksi ns. ”yrittäjyyspakettia”.

Paketti sisältää mm. yrittäjien toimeentulouudistuksen, kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen ja muita norminpurkuhankkeita sekä erityisesti pk-yrityksille suunnatut innovaatio- ja kansainvälistymissetelit.

Innovaatioseteli on nimensä mukaisesti tarkoitettu innovaatioiden kehittämiseen, ja sillä yritys voi ostaa helposti uutta tietoa ja osaamista tuotteensa kehittämiseksi. Kansainvälistymisseteli on taas suunnattu niille yrityksille, jotka parhaillaan etsivät uusia markkinoita ulkomailta. Molemmat setelit ovat löytäneet hyvin käyttäjäkuntansa, ja yhteensä niitä on jaettu jo yli 1500 yritykselle.  Näin pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus saada parasta mahdollista osaamista toimintansa tueksi varsin matalalla kynnyksellä.

Tuoreimpana esimerkkinä mainittakoon vielä ulkomaisten huippuosaajien rekrytoinnin helpottaminen. Start up -yritykseen töihin hakeva tai yrittäjäksi ryhtyvä voisi jatkossa saada yli vuoden mittaisen oleskeluluvan saman tien. Tällä pyritään estämään se, ettei osaavan työvoiman saanti muodostu kasvualoilla uudeksi pullonkaulaksi.

Haluamme myös huolehtia viennin rahoitusjärjestelmän toimivuudesta, jotta suomalaisyritykset voivat kilpailla vientikaupoista samalla viivalla kilpailijoidensa kanssa. Yhteensä yritysten kasvurahoitukseen on satsattu 600 miljoonaa euroa entisen tason päälle. Olemme lisäksi korottaneet lakimuutoksilla Finnveran vientiluottojen ja -takuiden enimmäismääriä tukemaan suurten vientihankkeiden toteutumista.

Niille yrityksille, jotka ovat suuntaamassa kehittyville markkinoille, Team Finland -verkosto tarjoaa esimerkiksi Finnfundin ja Finnpartnershipin palveluja.

Yritysten matkaa maailmalle on helpotettu myös Suomen rajojen sisällä. Team Finland -verkostoa on kasvatettu ja se kattaa nyt entistä paremmin kaikki maakunnat. Alueellisesti yrityksiä auttavat uudet Team Finland –koordinaattorit, jotka helpottavat matkaa maakunnista maailmalle, ja auttavat myös oikeanlaisen rahoituksen löytämisessä.

Hyvät yritysten edustajat,

Joukossa on voimaa, ja yhdessä maailmalla liikkuminen tuottaa todistetusti parempia tuloksia kuin yksin ponnistelu. Menestystarinat tehdään yhdessä, niin kuin satavuotiaan Suomen historia meille opettaa.

Täällä on tänään koolla joukko Team Finland -palveluiden asiantuntijoita; käykää keskusteluja, kysykää palveluista, ne on rakennettu teitä varten.

Lopuksi haluan toivottaa teille mitä antoisinta Team Finland -päivää, ja erinomaista syksyä maailman markkinoilla. Osan kanssa nähdään vienninedistämisen tiimoilta seuraavalla vientireissullani Brasiliassa ja Argentiinassa.