Elinkeinoministeri Lintilän puhe Lapin Matkailuparlamentin NoOrdinary-seminaarissa

Rovaniemi, 21.9.2017

Hyvät Lapin matkailutoimijat,

Aloitan onnitteluilla. Tuoreet yöpymistilastot kertovat ulkomaisten yöpyjien määrän kasvaneen Lapissa kevätkauden aikana lähes 30 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Tulos on huima ja kertoo siitä, kuinka matkailu on noussut yhdeksi merkittävimmistä elinkeinoistamme.

Matkailuala ei Suomessa ole perinteisesti kuulunut niihin toimialoihin, joista kasvua on valtion panostuksin lähdetty hakemaan. Olen kovin iloinen siitä, että ajattelutavassa on viimein tapahtunut muutos.

Kevään puoliväliriihestä saimme yhteensä 16 miljoonan euron lisäpotin matkailun kasvun vauhdittamiseen. Toimenpiteet jakautuvat kolmen pääotsikon alle:

Ensimmäisenä matkailumarkkinointi. Maailman markkinat ovat isot ja Suomi pieni. Sen vuoksi järkevää on kohdentaa panostuksia yhteiseen tekemiseen Visit Finlandin kautta. Ensin on myytävä Suomi, sen jälkeen kohdealue ja vasta sitten yksittäiset tuotteet tai palvelut. Keskinäisellä kilvoittelulla kukaan ei voita mitään – turistit sen sijaan löytävät tiensä jonnekin muualle.

Toisekseen haluamme edistää matkailuyritysten digiosaamista. Ammattimaisesti toteutetut nettisivut sekä some-profiilit ovat välttämätön ensiaskel, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös kattavat mobiilipalvelut. Tämä edellyttää yrityksiltä uudenlaista osaamista.

Kolmanneksi panostamme ympärivuotisuuteen. Esimerkiksi ruoka-, luonto- ja terveysmatkailulla on meillä paitsi tilausta myös laadukasta tarjontaa. Nyt saaduilla lisärahoilla mm. uudistetaan matkailullisesti merkittävien luontokohteiden reittejä sekä taukopaikkoja.  Lapissa kohteina ovat Pyhä-Luoston, Pallas-Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistot sekä Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet.

Kotimaisten matkailijoiden osalta kesä ja talvi näyttävät täällä olevan aika tasapainossa, mutta jos Lapin matkailun ympärivuotisuutta halutaan kehittää, niin ulkomaalaisten kesämatkailuun tulisi löytää uusia houkuttimia.

Itsekin kiersin lyhyellä lomallani Suomenniemeä, kuten lomahaastekampanjaa käynnistäessäni lupasin. Maamme on täynnä upeita matkailukohteita, joissa tekemistä ja näkemistä riittää – säistä riippumatta. Yritinpä median kautta kannustaa kotimaan matkailuun muitakin.

Moni haasteen vastaanottaneista kertoi suuntaavansa lomallaan juuri Lappiin. Selvää on, että Lappi on meille kansallisesti tärkeä matkailualue.

Muistutuksena tästä muutamia lukuja: koko Suomen tasolla matkailun osuus BKT:sta on 2,5 prosenttia, Lapissa noin 6 prosenttia. Lisäksi matkailutyöllisten osuus kaikista työllisistä, 7.5 prosenttia, on selkeästi maan keskiarvoa suurempi.

Ymmärrän hyvin, että kasvun huumassa on helppo keskittyä vain tuloksen takomiseen.  Muistutan teitä kuitenkin siitä, että samalla tulee ylläpitää ja kehittää palveluiden ja tuotteiden laatua.  Tason nostamiseen tarvitaan myös uusia investointeja. Nyt kun talous on kolmen prosentin kasvu-uralla, on oikea aika kehittää, investoida ja työllistää.

Kasvun myötä osaavan työvoiman saanti uhkaa muuttua Lapin menestyksen pullonkaulaksi. Kokemuksia tästä on jo Lounais-Suomesta, jossa positiivinen rakennemuutos vaatii valtiolta ja alueen toimijoilta aivan uudenlaisia toimintatapoja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi.

Valtakunnan tasolla ratkaisuja on haettu mm. omaehtoisen opiskelun helpottamisesta sekä liikkuvuusavustuksen laajentamisesta koskemaan myös osa-aikaista työtä.

Lapissa oman haasteensa tuo matkailualan sesonkiluonteisuus. Tällöin korostuvat esimerkiksi asumiseen liittyvät haasteet. Juuri nyt ministeriön työllisyys- ja matkailuasiantuntijat valmistelevat yhdessä ohjelmaa, jonka avulla edistetään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Parhaillaan on jo käynnissä matkailualan yhteispilotti Lapin ja Varsinais-Suomen kanssa. Pilotissa muun muassa kokeillaan uusia yhteistyömuotoja henkilöstöpalveluyritysten kanssa, tuetaan erilaisia yrityspalveluiden ja työnvälityksen toimia sekä toteutetaan rekrytointitapahtumia. Olkaa aktiivisesti mukana näissä kokeiluissa.

Hallitus on voimakkaasti sitoutunut tekemään oman osansa yrittäjyyden, työllisyyden ja alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Haluamme jatkuvasti olla herkällä korvalla sen suhteen, että yrittäjyyden puitteet kehittyvät suotuisaan suuntaan.

Matkailuyrittäjiäkin helpottavista uudistuksista voisi mainita yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämisen, yrittäjävähennyksen, yritystoiminnan lupa- ja ilmoitusmenettelyjen keventämisen, omistajavaihdosten edistämisen sekä työttömyysturvan käytön yritystoiminnan aloittamiseen. Monia teitä koskettava elintarvikelain kokonaisuudistus on myös meneillään.  Tavoitteena uudistuksessa on keventää toimijoiden ja valvontaviranomaisten hallinnollista taakkaa, kuitenkaan elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

Yrittämisen edellytysten parantaminen ja alueiden elinvoiman vahvistaminen on tärkeässä roolissa myös tulevassa maakuntauudistuksessa. Maakuntauudistuksen myötä alueet saavat enemmän vapauksia rakentaa omaa menestysreseptiään paikallisten olosuhteiden, vahvuuksien ja erityistarpeiden pohjalta. Tämä tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden myös Lapin matkailualalle.

Lopuksi haluan vielä toivottaa teille menestyksekästä tulevaa talvikautta. Tehkää siitä yhdessä kaikkien aikojen paras sekä kannattavuuden että asiakaskokemuksen näkökulmasta.