Suomi ei näivety enää

Keskipohjanmaan viikkoliite Keparin kolumnivuoro 15.1.2017

Suomen talouskasvu on tuoreimpien tietojen mukaan kirinyt hyvän matkaa ja on nyt EU-maiden keskiverron tuntumassa. Luottamus ja usko tulevaisuuteen ovat niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin avaimia parempaan  kannustaen uusiin investointeihin.

Kuluttajien luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa helmikuussa 2011. Tämä heijastuu tietenkin myös yritysten tunnelmiin. Jo lähes puolet kuluttajista uskoo Suomen taloustilanteen kohenevan seuraavan vuoden aikana kun 15 prosenttia arvioi talouden heikkenevän.

Myös elinkeinoelämän luottamus talouteen on vahvistunut kautta linjan – eniten rakentamisen alalla. Rakentaminen on yksi Suomen vahvimmin kasvavia aloja tällä hetkellä ja myös kerrannaisvaikutukset muuhun talouteen ovat merkittävät. Rakennusyritysten liikevaihto on ollut noin 10 prosentin kasvussa.

Teollisuustuotanto on ollut koko viime syksyn hyvässä, noin 4 prosentin kasvussa edellisvuodesta.

Myös pienten ja keskisuurten yritysten näkymiä mittaavan viime syksyn pk-yritysbarometrin mukaan yritykset ennakoivat selkeästi parempia suhdanteita kuluvan vuoden aikana. Erityisen hyvät näkymät ovat kansainvälisillä ja voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä.

Parempaa on lupa odottaa yleisemminkin viennin kasvussa. Vientitiedot marraskuulta ennakoivat neljän prosentin kasvua edellisvuodesta. Vienti lisääntyi marraskuussa useilla tärkeillä toimialoilla, eniten terveysteknologian ja tieteellisten instrumenttien sekä öljyjalosteiden viennissä. Myös puutavaran, paperin ja pahvin vienti kasvaa.

Viennin kannalta keskeistä kustannuskilpailukykyämme olemme jo kohentaneet keskeisiin verrokkimaihin nähden. Kil­pai­lu­kykymme pa­ra­nee edel­leen kil­pai­lu­kyky­so­pi­muk­sen vai­ku­tuk­ses­ta.

Palvelusektorin vetovastuu taloudessamme on viime vuosina korostunut, kun teollisuuden merkitys on rakennemuutoksen seurauksena vähentynyt lähemmäs eurooppalaista keskivertoa.

Palvelualojen liikevaihto kasvoi viime vuoden heinä-syyskuussa 4 prosenttia edellisvuodesta, joskin kehitys on ollut epäyhtenäistä eri alojen kesken.  Erityisen vahvassa kasvussa olivat liike-elämän palvelut, työllistämistoiminta sekä turvallisuus ja vartiointipalvelut.

Kasvava luottamus talouteen tarjoaa lupaa hyvää myös investointeihin. Kasvavissa vientiyrityksissä investoinnit ovat kääntyneet selvään nousuun.

Mittavat biojalostamohankkeet heijastuvat talouteen laajasti. Meriteollisuuden vahvistuva kilpailukyky on tuonut useita merkittäviä tilauksia ja työllisyyttä vuosiksi eteenpäin.

Luvut kertovat Suomen talouden käänteestä parempaan. Kyse on todellisesta muutoksesta, ei toiveajattelusta. Kenelläkään ei toivottavasti ole mitään talouden nousua vastaan. Ainakaan Suomi ei enää näivety.