Ministeri Mika Lintilä Suomenmaan blogi 24.5.

Akuista uutta virtaa Suomen talouteen

Akkuja tarvitaan moninkertaisesti nykyistä enemmän lähivuosina. Kehitystä vie eteenpäin sähköisen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen. Suomen on haettava oma siivunsa tästä kasvusta.

Suomella on kaikki edellytykset merkittävän akkuklusterin luomiseen, jonka avulla voimme nostaa jalostusarvoa Suomessa. Meiltä löytyy ainutlaatuinen yhdistelmä raaka-aineista, jalostukseen ja energia-alan osaamiseen järkevän kokoiselta maantieteelliseltä alueelta.

Kaivos- ja akkuklusterin kehittämisessä valtio ottaa aikaisempaa vahvemman roolin. Keskitämme kaivostoimialaan liittyvät sijoitukset uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön. Uusi yhtiö muodostuu Terrafame Group Oy:stä, joka vaihtaa nimensä Suomen Malmijalostus Oy:ksi. Järjestelyn myötä omistuksia ohjataan ja kehitetään pitkäjänteisesti strategisena kokonaisuutena. Alaan liittyvä osaaminen saadaan koottua yhteen paikkaan.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön alainen Business Finland on käynnistänyt akkutoimialalle ohjelman, jolla tuetaan suomalaisten yritysten pääsyä mukaan eurooppalaiseen ja globaaliin akkuverkostoon. Lisäksi tavoitteena on houkutella ulkomaisia investointeja kuten akkutehtaita ja tuotekehitystä Suomeen. Akkualan tutkimus- ja tuotekehitys vaatii myös uusien osaajien koulutusta ja houkuttelua ulkomailta Suomeen.

Eri puolella maatamme on kiinnostavia akkumineraaliesiintymiä. Näitä mineraaleja louhitaan tällä hetkellä maailmalla kolkista, joissa ympäristö-, työturvallisuus-, työehto- ja muissa yhteiskuntavastuukysymyksissä asiat eivät välttämättä ole kunnossa. Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun vaatimukset korostuvat entistä enemmän yritysten toiminnassa. Tämän vuoksi Suomi ja Ruotsi ovat aloitteestani käynnistäneet yhteisen valmistelun mineraalien kestävyydestä kertovan sertifikaatin luomiseksi.

Suomessa jalostetaan jo nyt merkittäviä määriä akuissa tarvittavia mineraaleja. Akkujen ja niiden komponenttien valmistus Suomessa on mahdollista. Meidän vahvuuksiamme ovat toimiva yhteiskunta, osaava työvoima sekä teollisuuden näkökulmasta turvattu sähkönsaanti ja edullinen energia. Haluaisin, että olisimme johtava maa akkujen kierrätysosaamisessa. Kestävän kehityksen näkökulmasta akkujen kierrätys tulee jatkossa olemaan keskeinen kehitysalue. Auton akkujen mineraaleille voidaan antaa uusi elämä esimerkiksi kotitalouksien sähkövarastona.

Tarttumalla rohkeasti maailmalla avautuviin uusiin mahdollisuuksiin ja tekemällä yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kesken, voimme luoda eri osiin maatamme uusia työpaikkoja.