Elinkeinoministeri Mika Lintilä Keparin kolumni, 18.2.2019

Palvelut ihmistä varten

Keskustelu sosiaali- ja terveyspalveluista käy kuumana.

Valtakunnan tasolla vanhustenhoidossa ilmi tulleet väärinkäytökset järkyttävät kaikkia.

Keski-Pohjanmaalla puolestaan mietitään kovasti tulevaisuuden terveyspalveluja.

Palveluiden pitää toimia hyvin ja niiden pitää olla vaivattomasti saatavilla. Taloudellisen tuloksen tekeminen ei saa, eikä voi olla ykkösarvo terveyspalveluissa. Silloin mennään väärään suuntaan, jos näin on.

Ihmisen on oltava aina palvelujen keskiössä. Palvelut pitää rakentaa aina tarvitsijaansa varten. Sama perusperiaate koskee yhtä lailla neuvola-, terveyskeskus-, vanhustenhoito- ja kotipalveluja.

Päättäjät joutuvat tarkasti miettimään, miten eurot käytetään viisaiten keskipohjalaisten kannalta. Monista tärkeistä asioista vastaavat kunnat ovat tarkkoja rahoistaan. Peruspalvelujen saatavuus ja laatu on kuitenkin turvattava kaikille.

Toimivat palvelut ovat maakunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman takuita. Uudistamisen ja järkevöittämisen ei tarvitse tarkoittaa laadusta ja saatavuudesta tinkimistä.
Laitospaikkojen riittävä määrä paikallisissa terveyskeskuksissa tarkoittaa viime kädessä sitä, että paikkaa tarvitsevat voivat elää lähiympäristössään. Riittävällä laitospaikkamäärällä varustettu terveyskeskus houkuttelee myös osaavaa hoitohenkilökuntaa pienempiä yksiköitä paremmin.

Päätös perheen perustamisesta taas on huomattavasti helpompaa, jos ympärillä on tarjolla matalan kynnyksen perhepalveluita kuten neuvola ja toimiva kotipalvelu.

Huomiota tulisi kiinnittää myös ennaltaehkäiseviin palveluihin. Oikein toteutettuna ennaltaehkäisevä työ on inhimillisin ja kustannustehokkain palvelujen tarjoamistapa. Ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen avun arvo niin lasten kuin ikäihmisten palveluissa on suuri.

Myös henkilöstön hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Sairaspoissaolojen inhimillinen ja taloudellinen hintalappu on suuri. Auttajien työolot ja paineet eivät ole vähäpätöinen asia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus on saatava valmiiksi. Vain sen myötä voidaan turvata hyvät hoivapalvelut pidemmän päälle myös pienemmissä kunnissa. Leveämmät hartiat ovat pienen ihmisen tuulensuoja.

Me keskipohjalaiset olemme ylpeitä omasta maakunnastamme. Hyvässä maakunnassa palvelujen pitää toimia, sillä niiden ansiosta täällä on turvallista elää. Mitä jää jäljelle, jos ihmiset eivät saa sitä mikä heille hyvinvointiyhteiskunnassa kuuluu?