Elinkeinoministeri Lintilän puhe Finnish Business in St.Petersburg -tapahtumassa

Työ- ja elinkeinoministeriö 26.10.2017 15.34
Puhe

Pietari, 26.10.2017

Arvoisa varakuvernööri, arvoisa suurlähettiläs, hyvät naiset ja herrat,

Haluan aloittaa tämän tilaisuuden positiivisilla kuulumisilla. Maailmantalous, Suomen talous sekä Venäjän talous kasvavat. Maailmantalouden kasvun ennustetaan voimistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttiin.

Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna lähes kolme prosenttia ja Venäjän BKT:n arvioidaan kasvavan 1,5 prosentin vuosivauhtia. Myös Suomen ulkomaan vienti on kasvussa. Suomen vienti Venäjälle kasvoi tammi-heinäkuussa 20 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä Suomeen kasvoi tammi-heinäkuussa 55 prosenttia vuoden takaisesta. Venäjä on Suomelle merkittävä kauppakumppani.

Pietari lähialueineen on luonteva suunta suomalaiselle yritykselle kansainvälistyä. Pietari ja Leningradin alue ovat maantieteellisesti lähellä Suomea ja muodostavat yhdessä väkiluvultaan Suomea suuremman markkina-alueen. Pietarin ympäristöön on muodostunut poikkeuksellisen suuri suomalaisen elinkeinoelämän keskittymä. Venäjällä toimii arviolta 400 suomalaista yritystä, joista valtaosa Pietarin kaupungin ja Leningradin alueella.

Suomalaisyrityksille tärkeitä toimialoja ovat esimerkiksi rakentaminen, logistiikka sekä elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden valmistaminen. Pietarissa ja Leningradin alueella toimivat suomalaisyritykset ovat julkistaneet myönteisiä investointiuutisia tänä vuonna:

Peikko Group ja Meka Pro investoivat yhdessä tuotantotiloihin Pohjois-Pietarissa, Tikkurila rakentaa uuden maalitehtaan YIT:n Gorelovon teollisuuspuistoon ja Ensto on avannut uuden lämmityslaitteiden tuotantolinjan Pietarin tehtaassaan. Lisäksi kuluttajamarkkinoilla toimiva Joutsen avasi kesäkuussa suurimman myymälänsä Piterlandin kauppakeskukseen.

Hyvät kuulijat,

Olemme Suomen hallituksessa asettaneet tavoitteeksi, että Suomi on vuonna 2025 bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Suomen ja Venäjän välillä on tehty tällä saralla jo paljon yhteistyötä, josta tuorein esimerkki on Pietarin Pohjoisen vedenpuhdistamon kunnostaminen

Venäjällä vietetään parhaillaan ympäristövuotta sekä uudistetaan jätehuoltolakia. Jätehuoltoala tarjoaa paljon uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia esimerkiksi vanhojen kaatopaikkojen puhdistamiseen, jätteiden keräämiseen ja lajitteluun sekä jätteenpolttolaitosten rakentamiseen liittyen.

Lisäksi haluaisin mainita Suomen hallituksen kärkihankkeista digitalisaation ja tekoälyn. Suomen tavoitteena on olla maailman kärkimaita tekoälyn soveltamisessa ja työnteon uudistamisessa. Tekoälyä sovelletaan esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, liikenteessä, energiassa, valmistavassa teollisuudessa ja palveluissa.

Nämä kaikki ovat myös aloja, joilla tehdään paljon suomalais-venäläistä yhteistyötä. Tekoäly yhdistettynä robotisaatioon ja automaatioon mahdollistaa tuottavuuden ja tuotannon joustavuuden kasvun sekä täysin uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit.

Digitalisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat varmasti näkymään entistä enemmän myös Suomen ja Venäjän välisen kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittymisessä. Osaltaan digitalisaatio luo varmaankin tiettyjä haasteita, mutta ennen kaikkea avaa uusia mahdollisuuksia.

Suomen hallitusohjelman peruslinja on selkeä: haemme keinoja, joilla Suomen taloutta ja vientiä voidaan kasvattaa. Team Finland -verkostoon on tehty kuluvan vuoden aikana muutoksia, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä.

Näistä tärkeimpänä uudistuksena valmistellaan parhaillaan Tekesin ja Finpron yhdistymistä uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Ensi vuonna aloittavan uuden organisaation alla toimivat saumattomasti kaikki innovaatiorahoitukseen, vienninedistämiseen ja kansainvälistymiseen, matkailun edistämiseen sekä ulkomaisten investointien edistämiseen liittyvät palvelut.

Tutut Tekesin ja Finpron palvelut ovat edelleen saatavillanne, mutta tapa organisoida asioita muuttuu. Suomalais-Venäläinen kauppakamari tarjoaa jatkossakin julkisrahoitteisia vienninedistämispalveluita Venäjän osalta.

Lisäksi Team Finlandin ulkomaanverkostoa on tiivistetty ulkoasiainministeriön johdolla. Jokainen Suomen suurlähetystö, kuten myös Pietarin pääkonsulaatti, on valjastettu palvelemaan entistä paremmin yritysten kansainvälistymistä.

Hyvät yritysten edustajat,

Finnish Business in St. Petersburg -tapahtuma on Suomi100-juhlavuoden suurin suomalais-venäläinen yritystapahtuma Venäjällä. Tämä tapahtuma tarjoaa hienon mahdollisuuden verkostoitua, syventää vanhoja yhteistyösuhteita sekä luoda uusia kumppanuuksia. Tavattavissa on myös Team Finland -toimijoita, jotka tarjoavat kansainvälistymispalveluita yrityksille.

Toivotan teille kaikille hedelmällistä verkostoitumista sekä menestystä liiketoimiin!