Vienti vetää Suomen eri alueita kasvuun

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Keskipohjanmaan viikkoliite Keparin kolumni 8.10.

 

Vienti vetää Suomen eri alueita kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore alueiden kehitysnäkymiä kuvaava raportti on mukavaa luettavaa. Eri puolella Suomea uskotaan talouden ja työllisyyden kehittyvän nousujohteisesti lähitulevaisuudessa. Kasvu ja myönteiset näkymät näyttävät kattavan koko maan ja monet eri sektorit, eikä kasvun taittumisen merkkejä ole vielä näkyvissä.

Työllisyys ei ole vielä parantunut samaan tahtiin kuin talous kasvaa. Työttömyyden lasku on kuitenkin jatkunut kaikilla alueilla ja näkymät ovat tässäkin edelleen valoisat. Voimakkaampi käänne työllisyydessä on odotettavissa lähikuukausina, jos vanhat ennusmerkit pitävät paikkaansa. Työllisyyden paraneminen on hieman voimistunut, mutta vauhti ei vielä riitä siihen, että hallituksen työllisyystavoite toteutuisi.

Osaavien ammattilaisten saatavuudesta uhkaa tulla kasvun este, kun työntekijöiden tarve lisääntyy nopeasti. Osaajista on pulaa eri aloilla eri puolella Suomea. Rakennemuutoksen vuoksi uusien työpaikkojen vaatima osaaminen ei vastaa työttöminä olevien osaamista. Tämän vuoksi budjetissa panostetaan työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen laajalla keinovalikoimalla. Lyhytkestoista opiskelua työttömyysturvalla helpotetaan purkamalla byrokratiaa. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisätään erityisesti aloilla, joilla on työvoimatarvetta ja parhaillaan käynnissä oleva muuntokoulutuskokeilu muutetaan pysyväksi.

Alueiden kasvuodotusten taustalla ovat hyvät kehitysnäkymät monilla eri aloilla, mutta keskeinen kasvun moottori on edelleen vientiteollisuus. Hyviä näkymiä on mm. biotaloudessa, rakentamisessa, ICT-sektorilla, liike-elämän palveluissa ja matkailussa. Keski-Pohjanmaan vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne ja voimakas vientiteollisuus. Keski-Pohjanmaan vienti on ollut kasvusuunnassa viime vuosina. Kannan kuitenkin huolta siitä, että vientiyritysten määrä on täällä puolittunut vuodesta 2014.

Hallitus tukee elinkeinoelämän uudistumista ja tavoittelee sitä, että yhä useampi yritys lähtisi hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yhden luukun periaatteen mukaisesti uuden Business Finland -katon alle kootaan kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Yritysten kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kansainväliset yritykset ovat muita yrityksiä kasvuhakuisempia, mikä on taas yhteydessä kykyyn luoda uusia työpaikkoja.

Tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan vientiin aikoi panostaa nykyistä enemmän noin 45 prosenttia kansainvälisistä pk-yrityksistä. Lisäksi barometrin mukaan kansainväliset pk-yritykset näkevät muita yrityksiä enemmän kehittämistarvetta myynnissä ja markkinoinnissa, vaikka ne ovat myös kaikkien pk-yritysten isoimpia sisäisiä kehittämistarpeita. Yritysten viennin ja uudistumisen vahvistamiseen vastataan esimerkiksi TEKES:n kansainvälistymisen kasvupaketin instrumenteilla ja Team Finland Explorer –rahoituspalvelulla.

Kannustankin yrityksiä investoimaan uuteen ja työllistämään. Näin voimme vahvistaa taloutemme pohjaa.