Puhe Team Finland -päivillä 30.8.2018

Arvoisat vientiyritysten edustajat,

Arvon suurlähettiläät,

Hyvät Team Finland –kollegat,

Hyvää huomenta ja antoisaa alkavaa Team Finland -päivää teille kaikille!

Viikko sitten tähän aikaan istuin lentokoneessa matkalla Bangkokista Helsinkiin. Syksyni ensimmäinen Team Finland -yritysvaltuuskuntavierailu Thaimaahan oli saatu Business Finlandin, edustuston, ulkoministeriön ja TEM:in yhteisjärjestelyin tuloksellisesti päätökseen. Kävin mielessäni läpi tiiviiden päivien tapaamisia ja keskusteluja ja tunsin ylpeyttä mukana olleiden suomalaisyritysten osaamisesta ja kunnianhimoisista vientitavoitteista.

Työssäni elinkeinoministerinä ja Team Finland -vastuuministerinä koen olevani etuoikeutettu päästessäni tekemään töitä kansainvälisille markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten kanssa.

Arvoisat kuulijat,

Kuten kaikki tiedämme, Suomi elää viennistä. Ulkomaankauppa on rakentanut meille sen taloudellisen vaurauden ja työllisyyden selkärangan, johon hyvinvointimme perustuu. Kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset ovat maamme kasvun keskeinen edellytys.

Maailman markkinoilla tuloksen tekeminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Menestyvältä vientiyritykseltä vaaditaan hyvän tuotteen, teknologian ja myyntiosaamisen lisäksi jalkatyötä, päättäväisyyttä, kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa sekä riskinottokykyä.

Suomi on tunnettu avoimen ja sääntöpohjaisen kaupan tukija. Parhaillaan seuraamme huolestuneina vapaakaupan ja protektionismin lisääntynyttä nokittelua. Kauppapolitiikan epävarmuudesta huolimatta yritysten tulee aktiivisesti etsiä uusia markkinoita ja kasvattaa liiketoimintoja. Euroalue on jättänyt finanssikriisin synkän varjon taakseen ja Suomi on tasaisen kasvun myötätuulessa. Viime vuonna vientimme kääntyi jopa 15 prosentin nousuun edellisvuoteen verrattuna! Yrityskentän on kuitenkin uusiuduttava, jotta Suomi ja yrityksemme pysyvät kilpailukykyisenä globaalin talouden nopeissakin muutoksissa.

Digitalisaatio ja tekoäly vaikuttavat järisyttävällä tavalla kaikkien alojen tulevaisuuteen. En voi olla painottamatta, miten suomalaisyritysten niin teollisuudessa kuin palveluissa on oltava kehityksen kärjessä ja uudistettava toimintaansa ja osaamistaan esimerkiksi robotiikkaa soveltamalla. Haluan myös nostaa esiin maailmalla kasvavan kysynnän puhdasta energiaa ja vähähiilisiä ratkaisuja kohtaan, mikä tarjoaa Suomelle huomattavia vientimahdollisuuksia.

On muistettava, ettei vienti ole vain suuryrityksiä tai mannerten takaisia kaukaisia markkinoita varten. Suomessa on paljon pk-yrityksiä, jotka ovat löytäneet asiakkaita Suomen lähimarkkinoilta, esimerkiksi naapurimaistamme Venäjältä, Norjasta ja Ruotsista. Kaikki kasvuhakuisuus ja uusien markkinoiden valloitus on kovaa työtä, ja aina hatunnoston arvoinen suoritus.

Hyvät kuulijat,

Hallitus on asettanut Team Finland -toiminnan tavoitteeksi pk-yritysten viennin kaksinkertaistamisen vuoteen 2020 mennessä.  Kunnianhimoisessa tavoitteessa onnistuminen edellyttää sekä olemassa olevien pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemista, että uusien kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten perustamista. Työtä on paljon, mutta fiksuilla julkisilla toimilla voidaan tukea tavoitteeseen pääsyä.

Erityisen iloinen olen hallituksen tuoreista budjettiriihipäätöksistä. Lähdimme hakemaan merkittävää lisäpanostusta vientiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Olen tyytyväinen, että saimme sen mitä haimmekin; Business Finlandin valtuuksien 69 miljoonan euron tasokorotuksen sekä 8 miljoonan euron vuotuisen lisärahan toimintamenoihin. Nämä päätökset vauhdittavat vientiä ja valavat pohjaa myös tulevalle kasvulle. Samalla turvaamme tuloksekkaimpien kasvuohjelmien jatkumisen sekä lisäresurssein hankinnan ulkomaille – sinne missä tarve on suurin.

Tekesin ja Finpron toimintojen yhdistäminen Business Finlandiksi vuoden alusta alkaen on ollut valtava harppaus eteenpäin.

Uuden Business Finlandin palveluvalikoimasta löytyy kaikki innovaatiorahoituksen, kansainvälistymisen ja viennin edistämisen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämisen palvelut. Yrityksille tämä tuo lisäarvoa yksinkertaisempana ja tehokkaampana palveluiden ketjuna, jossa tuotteiden ja liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja rahoitus nivoutuvat yhteen aina lopputuotteen kansainväliseen markkinointiin saakka. Business Finland ottaa selkeän roolin Team Finland -verkoston toiminnan veturina ja operatiivisena johtajana.

Business Finlandin ohjelmat tarjoavat yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja ekosysteemeille hyvän kiihdytyskaistan. Ohjelmatoiminta on jaettu kärkiteemoihin, kuten biotalouteen ja kiertotalouteen, cleantechiin, digitaalisuuteen, matkailuun, terveys- ja hyvinvointiin sekä kuluttajaliiketoimintaan.

Lähitulevaisuudessa Business Finlandin kotimainen ja kansainvälinen asiantuntijaverkosto pystyy palvelemaan yrityksiä entistä paremmin, kun toimintaa tiivistetään ja päällekkäisyyksistä päästään eroon.

Ulkomailla Business Finlandin verkosto toimii jatkossa vielä tiiviimmin yhteistyössä ulkoministeriön edustustojen kanssa, ja sen henkilöstö sijoittuu yhä useammin edustuston tiloihin. Tiiviissä yhteistyössä eri asiantuntijoiden osaaminen tulee parhaiten yritysten käyttöön. Samalla edustustojen päälliköt ottavat maailmalla vahvaa roolia viennin vetureina. Moni suurlähettiläs on tähänkin saakka tehnyt hartiavoimin töitä suomalaisten yritysten kansainvälistymiseksi. Nyt tämä kirjataan selvästi kaikkien lähettiläiden toimenkuvaan.

Team Finland -työn maajohtajina lähettiläiden aktiivinen, yritysmyönteinen ja asiantunteva toiminta kohdemarkkinoiden ytimessä on äärettömän tärkeä apu yrityksillemme. Laajat viranomaiskontaktit voivat olla ratkaisevassa asemassa ovien avaamisessa tai kaupanesteiden purkamisessa.

Maakunnissa työtä tekevät nimetyt Team Finland –koordinaattorit, joiden tehtävänä on löytää oman alueensa kasvuhakuiset yritykset. Koordinaattorit neuvovat yritykset niin Business Finlandin kuin muidenkin Team Finland -organisaatioiden palveluiden äärelle, ja sitä kautta maailmalle. Team Finland -koordinaattorit tavoitatte maakuntanne ELY-keskuksista ja iso osa heistä on paikalla täällä tänään.

Arvoisat yritysedustajat,

Yli 600 ilmoittautunutta kertoo suomalaisyritysten kiinnostuksesta kansainväliseen kasvuun. Teillä yrittäjillä on tänään loistava mahdollisuus tavata muita yrityksiä ja kohdemaiden suurlähettiläitä sekä keskustella kansainvälistymispalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Kannustan ottamaan yhteyttä muulloinkin ja kysymään tietoa ja tukea. Mitä enemmän teemme yhteistyötä ja saamme palautetta, sitä paremmiksi palvelumme kehittyvät.

Kuulen myös itse mieluusti kuulumisianne. Toivottavasti tapaankin monia teistä syksyn aikana, esimerkiksi johtamillani Team Finland -vienninedistämisvierailuilla Vietnamissa, Namibiassa tai Tansaniassa.

Toivotan teille mitä parhainta Team Finland -päivää ja alkavaa syksyä.