Elinkeinoministeri Mika Lintilän puhe Business Finlandin Ohituskaista maailmalle -kiertueella

3.12.2018, Vaasa

Arvoisat yritysedustajat, hyvät vieraat, hyvät ystävät,

Kuten kaikki tiedämme, Suomi elää viennistä. Ulkomaankauppa on rakentanut meille sen taloudellisen vaurauden ja työllisyyden selkärangan, johon hyvinvointimme perustuu. Kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset ovat maamme kasvun ja menestyksen keskeinen edellytys.

Työssäni viennistä sekä innovaatio- ja elinkeinopolitiikasta vastaavana ministerinä koen olevani etuoikeutettu päästessäni tekemään töitä kansainvälisille markkinoille tähtäävien ja siellä menestyvien suomalaisyritysten kanssa.

Vienninedistäminen on erityisen lähellä sydäntäni, ja olenkin panostanut siihen esimerkiksi vetämällä lukuisia Team Finland –yritysvaltuuskuntavierailuita. Syksyn ensimmäinen vierailuni suuntautui Thaimaahan, mikä oli ensimmäinen ministerivetoinen yritysvaltuuskuntavierailu maahan 14 vuoteen! Sen jälkeen olemme johdollani vierailleet Vietnamissa, Namibiassa ja Keniassa.

Seuraavan Team Finland –vierailuni kohteena tammikuussa on Washington DC; ohjelman keskittyessä erityisesti meriklusteriin, uusiin teknologioihin sekä yhteistyöhön digitaalisissa ratkaisuissa. Näillä vierailuilla tunnen suurta ylpeyttä mukana olevien suomalaisyritysten korkealuokkaisesta osaamisesta.

Kunnianhimomme tasoa viennin ja kansainvälistymisen tavoitteiden suhteen on kuitenkin nostettava, jotta voimme pysyä mukana globaalin talouden ja arvoverkostojen kehityksessä sekä pitää yllä talouskasvua Suomessa.

Hyvät kuulijat,

Hallituksemme on asettanut Team Finland -toiminnan tavoitteeksi pk-yritysten viennin kaksinkertaistamisen vuoteen 2020 mennessä. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen on haastavaa.  Onnistumisemme edellyttää olemassa olevien pk-yritysten voimakkaampaa kasvua ja kansainvälistymistä sekä uusien kansainvälistymiseen tähtäävien, ”born global”, yritysten perustamista.

Työtä on edessämme vielä paljon. Tätä työtä ovat etulinjassa edistämässä Business Finland ja muut Team Finland -verkoston palvelutarjoajat, kuten Finnvera, ELY-keskukset sekä ulkomailla ulkoministeriön edustustoverkosto.

Entisen Tekesin ja Finpron toimintojen yhdistäminen Business Finlandiksi tämän vuoden alusta alkaen on ollut valtava harppaus eteenpäin yritysten kansainvälistymispalveluiden virtaviivaistamisessa. valikoimasta löytyy yhdeltä luukulta innovaatiorahoituksen, kansainvälistymisen ja viennin edistämisen sekä Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien ja matkailun edistämisen palvelut.

Yrityksille tämä tuo lisäarvoa yksinkertaisempana ja tehokkaampana palvelukokonaisuutena, jossa tuotteiden ja liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja rahoitus nivoutuvat yhteen aina lopputuotteen kansainväliseen markkinointiin saakka.

Suuresta muutosprosessista huolimatta voin ilokseni todeta, että Business Finlandin asiakastyytyväisyys on pysynyt erinomaisella tasolla.  Seuraammekin TEM:ssa tiiviisti palveluiden asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä sekä vaikuttavuutta. Uskon vakaasti, että uudesta palvelukokonaisuudesta syntyy asiakkaille merkittävää lisäarvoa, mikä on ollut uudistuksen perimmäisenä tavoitteena. Uudistuksessa on myös kyetty yhdistämään hallinnollisia toimintoja, ja sitä kautta saatu allokoitua enemmän resursseja asiakasrajapintaan ja ulkomaanverkostoon.

Team Finland on julkisrahoitteisia kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden verkosto, jonka palveluilla ja saumattomalla yhteispelillä haluamme kehittää pk-yrityksille kiihdytyskaistan maakunnista maailmalle. Koska Business Finlandin resurssit alueilla Suomessa ovat rajalliset, on erittäin tärkeää, että yhteistyö alueellisten palvelutarjoajien kanssa toimii erinomaisesti. ELY-keskukset ja niiden Team Finland –koordinaattorit ovatkin merkittävässä roolissa uusien kasvuhakuisten ja vientipotentiaalia omaavien pk-yritysten tukemisessa ja valmiuksien kehittämisessä.

Lisäksi yhteisten rajapintojen löytäminen kuntien ja kaupunkien kehittämisyhtiöiden sekä tulevaisuudessa, mahdollisen kasvupalvelu-uudistuksen myötä, myös yksityisten palveluntarjoajien kanssa tarjoaa synergiaetuja resurssien entistä tehokkaampana käyttönä.

Jokaisella alueella on omat osaamisvahvuutensa, ja erikoistumalla ne voivat saavuttaa kilpailuetua myös maailman markkinoilla. Tästä Vaasan seudun innovatiiviset ekosysteemit ja Wärtsilän johdolla syntynyt maailmanluokan innovaatiohub ovat erinomainen esimerkki. Alueilla on myös mahdollista tarjota erikoisosaamistaan yli maakuntien rajojen.

Ulkomailla Business Finlandin verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön edustustojen kanssa. Edustustojen laajat viranomaiskontaktit voivat olla ratkaisevassa asemassa ovien avaamisessa tai kaupanesteiden purkamisessa. Tänään kuulette erityisesti eteläisen Afrikan markkinoiden mahdollisuuksista ja haasteista.

Arvoisat kuulijat,

Protektionismi on viime aikoina saanut uutta tuulta siipiensä alle ja oman teollisuuden kilpailukyvyttömyyttä yritetään paikata kaupan rajoituksilla. Muurien rakentamiseen sijaan, meidän on jatkettava esteiden purkamista vapaalta kaupalta.

Suomi on aina edistänyt vapaata kauppaa ja perustaa kilpailukykynsä suomalaisten yritysten korkeaan osaamiseen tasoon. Tulleihin ja muihin kaupanrajoitteisiin perustava toimintaympäristö ei luo todellisia kehityksen edellytyksiä, vaan ainoastaan vapaa kilpailu. Suomi on pitkälti riippuvainen viennin toimivuudesta. Meidän on siis pidettävä huolta kilpailukyvystämme maailmassa, jossa pelisäännöt muuttuvat. Sopeutumiskykyä muutoksiin on haettava jatkuvasti.

Kauppapolitiikan epävarmuudesta huolimatta yritysten tulee aktiivisesti etsiä uusia markkinoita ja kasvattaa kansainvälisiä liiketoimintojaan.  Menestyvältä vientiyritykseltä vaaditaan hyvän tuotteen, uraa uurtavan teknologian ja erinomaisen myyntiosaamisen lisäksi jalkatyötä, päättäväisyyttä, kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa ja riskinottokykyä.

Yritysten on jatkuvasti uusiuduttava, jotta pysymme kilpailukykyisenä globaalin talouden nopeissakin muutoksissa. Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka muuttavat järisyttävällä tavalla kaikkien alojen tulevaisuutta. Haluan myös nostaa esille kestävän kehityksen mukanaan tuoman kasvavan kysynnän puhdasta energiaa ja vähähiilisiä ratkaisuja kohtaan, mikä tarjoaa Suomelle huomattavia vientimahdollisuuksia. Vaasassa olettekin tässä jo etunojassa.

Arvoisat yritysedustajat,

Tämä tapahtuma tarjoaa teille erinomaisen mahdollisuuden tavata muita yrityksiä, kansainvälistymisen parissa toimivia tahoja sekä erityisesti keskustella Business Finlandin asiantuntijoiden kanssa.  Business Finland tarjoaa uusinta markkina- ja ennakointitietoa, kansainvälisiä verkostoja ja rahoitusta. Tätä osaamista kehotan hyödyntämään, jotta voimme nostaa uudet innovaatiomme globaaleiksi menestystarinoiksi.

Toivotan teille antoisaa päivää ja mitä parhainta loppuvuotta. Päätän puheenvuoroni toivottamalla ruuhkaa ohituskaistalle Vaasasta maailmalle.