Elinkeinoministeri Lintilän puhe Suomen Sininen Tie ry:n 50-vuotisjuhlassa

Lapua, 18.11.2017

Hyvät juhlavieraat,

Minulla on ilo ja kunnia tuoda valtiovallan tervehdys Suomen vanhimman virallisen matkailutien 50-vuotisjuhlaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön keskeisimpänä tehtävänä on luoda hyviä edellytyksiä yritystoiminnalle ja elinkeinoelämälle, sekä vahvistaa tätä kautta kilpailukykyä ja työllisyyttä. Matkailutienä Suomen Sininen Tie toteuttaa ministeriölle tärkeitä asioita. Matkailutie edistää vaikutusalueensa matkailun kehittymistä, parantaa saavutettavuutta ja tukee tien varrelle sijoittuvien alueiden taloudellista elinvoimaisuutta.

Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut muita toimialoja nopeammin. Kansainvälisten matkailijoiden määrä ja vientiin rinnastettava matkailutulo ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Erityisesti kuluvana vuonna kasvu on ollut huikeaa, jopa +15 %, ja näkymät tulevalle talvikaudelle ovat nekin poikkeuksellisen positiiviset.

Matkailun osuus BKT:stä (2,5 %) on suurempi kuin monen muun perinteikkään toimialan. Unohtamatta matkailun suurta työllistävää vaikutusta ja roolia tasapainoisen aluerakenteen vahvistajana. Siihen nähden onkin erikoista, että matkailuala ei Suomessa ole tähän saakka kuulunut niihin toimialoihin, joista kasvua on valtion panostuksin lähdetty hakemaan. Olen kovin iloinen siitä, että ajattelutavassa on nyt tapahtunut muutos.

Kevään puoliväliriihestä saimme yhteensä 16 miljoonan euron lisäpotin matkailun kasvun vauhdittamiseen. Päätös on historiallinen. Potilla pystymme lisäämään matkailumarkkinointia, auttamaan yrityksiä digiloikassa sekä panostamaan ympärivuotiseen tarjontaan.

Suomi100 -juhlavuotena olen muutenkin pyrkinyt nostamaan kotimaanmatkailua sen ansaitsemaansa asemaan. Maamme on täynnä upeita matkailukohteita, joissa tekemistä ja näkemistä riittää – säistä ja vuodenajoista riippumatta. Myös Suomen Siniselle Tielle – Unescon maailmanperintökohteeksi nimetyn Merenkurkun saariston ja Suomen matkailuhistoriassa legendaarisen maineen omaavan Puijon väliin – mahtuu useita mielenkiintoisia luonto- ja kulttuurikohteita kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden vierailtaviksi.

Syyskauden alkajaisiksi nostin erikseen keskusteluun koulujen loma-aikojen siirtämisen viikolla tai kahdella eteenpäin. Koulujen alkaminen hiljentää kotimaanmatkailun heti elokuun alussa. Tämän seurauksena monet matkailupalvelut supistuvat ja osin sulkeutuvat kokonaan juuri kun ulkomaiset matkailijat Suomessa eniten liikkuvat. Myös monet hoitovuorojen kanssa tuskailevat lapsiperheet puoltavat ajatusta koululaisten lomien siirrosta.

Monenlaisia selvityksiä asiasta on tehty, mutta taloudellisten vaikutusten kartoittaminen matkailuelinkeinolle ja sitä kautta kansantaloudelle on jäänyt vähemmälle. Nyt tämäkin puoli asiasta pohditaan huolellisesti läpi.

Hyvät ystävät,

Norjasta Ruotsin ja Suomen kautta Venäjälle kulkevalla tiellä on paljon kansainvälistäkin vetovoimaa. Kaikkea siitä ei vielä ole saatu valjastettua käyttöön. Yhteistyö, markkinointi sekä valmiiden matkailupakettien tuotteistus ovat tässäkin avainasemassa.

Perinteisesti matkailuyrittäjät eri maissa ovat kilpailleet matkailijoiden suosiosta keskenään. Toimimalla yhdessä ja yhdistämällä alueen rajalliset voimavarat pystymme parhaiten vastaamaan kasvavaan kilpailuun maailman markkinoilla.

Visit Arctic Europe on yksi esimerkki vastaavasta Pohjois-Skandinavian yhdistävästä matkailualueesta. Rajat ylittävät matkailutuotteet sekä yhteiset panostukset markkinointiin tuottavat tuloksia huomattavasti tehokkaammin kuin yksinään ponnistelu. Samaa yhteispohjoismaista lähestymistapaa kannattaa hyödyntää myös Sinisen Tien tunnetuksi tekemisessä.

Matkailua ei myöskään lähtökohtaisesti tule ajatella muista erillisenä alana, vaan ymmärtää sen laajat yhteydet alueiden houkuttelevuuteen ja taloudelliseen elinvoimaisuuteen.

Se, miten Suomen Sininen Tie kehittyy tulevaisuudessa, on pitkälti teidän käsissänne. Valtiovallan tehtävä on varmistaa, että edellytykset ja puitteet matkailualan suotuisalle kehitykselle ovat jatkossakin olemassa.

Näillä ajatuksilla haluan toivottaa vielä kerran onnea ja menestystä Suomen vanhimmalle viralliselle matkailutielle. Toivon, että yhteistyö jatkuu vielä ainakin seuraavan puolivuosisadan verran.