Suomen itärajasta on tehtävä Euroopan turvallisin raja

Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne muuttui pysyvästi, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan reilut kaksi vuotta sitten. Turvallisuustilanteen muutos oli nähtävissä jo vuonna 2014, mutta havahtuminen todellisuuteen tapahtui vasta laajamittaisen hyökkäyssodan alettua. Eurooppa, joka oli sinisilmäisesti luottanut itänaapurin kehittyvän parempaan suuntaan, heräsi todellisuuteen yhden päivän aikana. Siitä lähti käyntiin myös Suomelle historiallisesti tärkeä NATO-prosessi.

Puolustusliitto NATO ja vahva maanpuolustuksemme yhdessä turvaa nyt Suomen koskemattomuutta. Kokonaisturvallisuus on kuitenkin myös paljon muuta, kuin vahva sotilaallinen puolustuskyky.

Elinvoimaiset raja-alueet ovat välttämättömiä, jotta pystymme takaamaan turvallisuutemme myös tulevaisuudessa. Euroopan unionin on aloitettava välittömästi itäisen rajaseudun elinvoimaa vahvistava ohjelma, joka sisältää elinvoimaa aidosti parantavia toimia. Tällaisia toimia voisi olla esimerkiksi uusi raja-alueiden rahoitusinstrumentti, jonka avulla tuetaan yritysten kehittymistä ja kasvua. Lisäksi tarkasteltavana tulee olla niin Euroopan kuin kansallisella tasolla verohuojennusten käyttöönotto, sekä strategisten tieto- ja liikenneyhteyksien parantaminen. Hyvät tieto- ja liikenneyhteydet ovat erityisesti myös turvallisuuskysymys.

Vahvojen turvallisuus- ja elinkeinopanostusten lisäksi meidän on turvattava kansallinen metsien käyttö. Itäisessä Suomessa metsätaloudella on merkittävä rooli, ja Euroopan komissiolla on jatkuva halu rajoittaa metsiemme käyttöä. Nämä rajoitukset iskisivät erityisen kovasti juuri itäiseen Suomeen. Metsät ja metsien kestävä käyttö on meille suomalaisille tuttua, ja olemme pitäneet metsistämme hyvää huolta. Näin tulee olla myös jatkossa.

Arvaamaton itänaapurimme tulee varmasti käyttämään hybridivaikuttamisen työkaluja Suomeen myös tulevina vuosina. Tästä voimme nähdä esimerkkinä viimeaikaiset uhkaukset rajojen yksipuolisista liikutteluista merialueilla. Vaikuttamisella Venäjä pyrkii horjuttamaan ja aiheuttamaan hämmennystä. Tähän ei saa missään nimessä lähteä mukaan. Vahva Suomi ja vahva Suomen itäraja on koko Euroopan etu.